= U+003D, =
EQUALS SIGN
<
[U+003C]
Basic Latin >
[U+003E]
U+FE66, &#65126;
SMALL EQUALS SIGN
[ยังไม่กำหนด: U+FE67]

[U+FE65]
Small Form Variants
[U+FE68]
U+207C, &#8316;
SUPERSCRIPT EQUALS SIGN

[U+207B]
Superscripts and Subscripts
[U+207D]
U+FF1D, &#65309;
FULLWIDTH EQUALS SIGN

[U+FF1C]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF1E]
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

ภาษาร่วม

แก้ไข

สัญลักษณ์

แก้ไข

= (ชื่อสัญลักษณ์ภาษาไทย เสมอภาค)

 1. (คณิตศาสตร์) เท่ากับ, เท่ากัน
  1 + 2 = 3
 2. (เคมี) พันธะคู่
  O=C=O
  โครงสร้างโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์
 3. (การเขียนโปรแกรม) การกำหนดค่าใส่ตัวแปร ซึ่งตัวแปรจะอยู่ฝั่งซ้าย (ในบางภาษา)
  $price = 18.95
 4. (การเขียนโปรแกรม) การเปรียบเทียบค่าว่าเท่ากันหรือไม่ (ในบางภาษา)
  if a = b then ...
 5. (พจนานุกรม) รูปเหมือนกับคำหลัก
  sheep pl. =
 6. (พจนานุกรม) ใช้แสดงคำพ้องความ

คำพ้องความ

แก้ไข
 • (การกำหนดค่า): :=, ,
 • (การเปรียบเทียบค่า): ==,

คำสันธาน

แก้ไข

=

 1. คือ, เหมือนกับ, เท่ากับ
  วายฟาย = อินเทอร์เน็ตไร้สาย