*

(เปลี่ยนทางจาก )
Asterisk.svg
* U+002A, *
ASTERISK
)
[U+0029]
Basic Latin +
[U+002B]

ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

*

  1. ดอกจัน (อาจมี 5 แฉก 6 แฉก หรือ 8 แฉก เป็นต้น) ใช้เขียนเพื่อเน้นจุดที่สำคัญ
  2. (คณิต) คูณ
  3. (คอม) ในนิพจน์ปรกติ หมายถึงซ้ำกันตั้งแต่ 0 ตัว/ชุดขึ้นไป
  4. (ภาษาศาสตร์) ใช้นำหน้าคำศัพท์ที่บูรณะใหม่