* U+002A, *
ASTERISK
)
[U+0029]
Basic Latin +
[U+002B]
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

ภาษาร่วม

แก้ไข

สัญลักษณ์

แก้ไข

*

  1. ดอกจัน (อาจมี 5 แฉก 6 แฉก หรือ 8 แฉก เป็นต้น) ใช้เขียนเพื่อเน้นจุดที่สำคัญ
  2. (คณิตศาสตร์) คูณ (ใช้แทนเครื่องหมายคูณเพื่อความสะดวก)
  3. (การคอมพิวเตอร์) ในนิพจน์ปรกติ หมายถึงซ้ำกันตั้งแต่ 0 ตัว/ชุดขึ้นไป
  4. (ภาษาศาสตร์) ใช้นำหน้าคำศัพท์ที่บูรณะใหม่