ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

แก้ม +‎ ลิง; บัญญัติโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์แก้ม-ลิง
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงgɛ̂ɛm-ling
ราชบัณฑิตยสภาkaem-ling
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kɛːm˥˩.liŋ˧/()

คำนามแก้ไข

แก้มลิง

  1. พื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งตามธรรมชาติหรือขุดขึ้นเพื่อรองรับและกักเก็บน้ำในช่วงฝนตกมีน้ำมาก และระบายออกทะเลในช่วงที่น้ำทะเลลดลง เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัย
    แก้มลิงรับน้ำแถบชานเมือง ช่วยไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ

อ้างอิงแก้ไข

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553. หน้า 18.