หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอังกฤษ
en.wiktionary.org
(อังกฤษอย่างง่าย) simple.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอังกฤษ
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาอังกฤษ
ดัชนี:ภาษาอังกฤษ
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของอังกฤษ
อังกฤษ

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเกี่ยวกับ อังกฤษ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอังกฤษ
ชื่อพ้อง
 • อังกฤษใหม่
 • English
 • Modern English
 • New English
ลักษณะย่อย
 • Hawaiian Creole English
  • Hawai'ian Creole English
  • Hawaiian Creole
  • Hawai'ian Creole
 • Polari
 • Yinglish
รหัสภาษาen
ตระกูล/กลุ่มภาษา เจอร์แมนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ1860

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 25 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 25 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "ภาษาอังกฤษ"

52 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 52 หน้า