afternoon

ภาษาอังกฤษแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ตอนบ่าย

ประเภทแก้ไข

คำนาม

afternoon

(กรุณาช่วยเขียนการออกเสียง)

รากศัพท์แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนรากศัพท์)