หมวดหมู่:ภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม

ภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
ภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม
เจอร์แมนิกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเจอร์แมนิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Germanic
  • Common Germanic
รหัสภาษาgem-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:gem-pro-sortkey
วิกิสนเทศQ669623

เจอร์แมนิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in เจอร์แมนิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้