ancient

ภาษาอังกฤษแก้ไข

ความหมายแก้ไข

โบราณ, เก่าแก่

ประเภทแก้ไข

คำนาม

ออกเสียงแก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนการออกเสียง)

รากศัพท์แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนรากศัพท์)