วิกิพจนานุกรม:รายชื่อกลุ่มภาษา

รหัสปกติ

แก้ไข
รหัส ชื่อบัญญัติ กลุ่มภาษาแม่ ชื่ออื่น จำนวนกลุ่มภาษาย่อย จำนวนภาษา
aav ออสโตรเอเชียติก   4 3
afa แอฟโฟรเอเชียติก   6 3
alg แอลกองเคียน Algic   3 25
alv แอตแลนติก-คองโก ไนเจอร์-คองโก   7 8
apa Apachean Athabaskan   0 7
aqa Alacalufan   0 1
aql Algic   1 3
ath Athabaskan Na-Dene   3 1
auf Arauan   0 7
awd Arawakan   2 60
azc ยูโต-แอซเทกัน   4 14
bad Banda Ubangian   1 6
bai Bamileke Eastern Grassfields   0 11
bat บอลติก บอลโต-สลาวิก   2 2
ber เบอร์เบอร์ แอฟโฟรเอเชียติก   0 23
bnt แบนทู แบนทอยด์ใต้   35 11
btk Batak Northwest Sumatran   0 8
cba Chibchan Macro-Chibchan   0 28
ccn คอเคเซียนเหนือ   2 1
ccs คาร์ทเวเลียน   1 2
cdc ชาดิก แอฟโฟรเอเชียติก   4 2
cdd Caddoan   0 6
cel เคลติก อินโด-ยูโรเปียน   2 1
chi Chimakuan   0 3
chm Mari ยูราลิก   0 3
cmc จามิก มาลาโย-จามิก   0 11
csu Central Sudanic Nilo-Saharan   3 3
cus Cushitic แอฟโฟรเอเชียติก   3 3
day Land Dayak บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 12
del Lenape Eastern Algonquian   0 2
den Slavey North Athabaskan   0 2
dmn Mande ไนเจอร์-คองโก   2 3
dra ดราวิเดียน   3 2
egx อิจิปเชียน แอฟโฟรเอเชียติก   0 3
esx Eskimo-Aleut   1 2
euq วาสโกนิก   0 3
gem เจอร์แมนิก อินโด-ยูโรเปียน   3 1
gme เจอร์แมนิกตะวันออก เจอร์แมนิก   0 4
gmq เจอร์แมนิกเหนือ เจอร์แมนิก   2 5
gmw เจอร์แมนิกตะวันตก เจอร์แมนิก   4 1
grk เฮลเลนิก อินโด-ยูโรเปียน   0 12
him Western Pahari Pahari   0 17
hmn ม้ง ม้ง-เมี่ยน   0 35
hmx ม้ง-เมี่ยน   2 1
hok Hokan   5 0
hyx อาร์มีเนียน อินโด-ยูโรเปียน   0 4
iir อินโด-อิเรเนียน อินโด-ยูโรเปียน   3 1
ijo Ijoid ไนเจอร์-คองโก Ijaw 0 10
inc อินโด-อารยัน อินโด-อิเรเนียน   10 12
ine อินโด-ยูโรเปียน   10 13
ira อิเรเนียน อินโด-อิเรเนียน   4 1
iro Iroquoian   1 2
itc อิตาลิก อินโด-ยูโรเปียน   2 5
jpx แจพอนิก   1 4
kar กะเหรี่ยง ซีโน-ทิเบตัน   0 19
kca Khanty ยูกริก   0 4
kro Kru วอลตา-คองโก   3 3
map ออสโตรนีเซียน   2 24
mjg Monguor Shirongolic   0 2
mkh มอญ-เขมร ออสโตรเอเชียติก   10 18
mno มาโนโบ ฟิลิปปินส์   0 15
mns Mansi ยูกริก   0 4
mun มุนดา ออสโตรเอเชียติก   0 25
myn มายัน   0 35
ngf Trans-New Guinea   5 198
nic ไนเจอร์-คองโก   6 3
nub นูเบียน Northern Eastern Sudanic   1 7
omq Oto-Manguean   6 16
omv Omotic แอฟโฟรเอเชียติก   5 4
oto Otomian Oto-Pamean   1 3
phi ฟิลิปปินส์ บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   2 171
poz มาลาโย-พอลินีเชียน ออสโตรนีเซียน   3 62
pqe มาลาโย-พอลินีเชียนตะวันออก มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก   2 1
pra ปรากริติก อินโด-อารยัน   0 0
qwe เกชวน   0 6
roa โรมานซ์ อิตาลิก   7 3
sal Salishan   0 27
sdv Eastern Sudanic Nilo-Saharan   4 15
sel Selkup Samoyedic   0 3
sem เซมิติก แอฟโฟรเอเชียติก   2 1
sio Siouan Siouan-Catawban   3 2
sit ซีโน-ทิเบตัน   25 6
sla สลาวิก บอลโต-สลาวิก   3 1
smi ซามิก ยูราลิก   0 12
son Songhay Nilo-Saharan   0 10
sqj Albanian อินโด-ยูโรเปียน   0 2
ssa Nilo-Saharan   7 5
syd Samoyedic ยูราลิก   1 9
tai ไท เบ-ไท   4 9
tbq ทิเบโต-เบอร์มัน ซีโน-ทิเบตัน   0 0
trk เตอร์กิก   5 7
tup ตูเปียน   1 30
tuw Tungusic   4 1
urj ยูราลิก   7 1
wak Wakashan   0 6
wen ซอร์เบียน สลาวิกตะวันตก   0 2
xgn มองโกลิก Serbi-Mongolic   2 4
xme Median Medo-Parthian   1 8
xnd Na-Dene Dene-Yeniseian   1 3
xsc Scythian อิเรเนียนตะวันออกเฉียงเหนือ   1 5
yok Yokuts Yok-Utian   0 8
ypk Yupik เอสกิโม   0 6
zhx ซินิติก Sino-Bai   4 12
zle สลาวิกตะวันออก สลาวิก   0 7
zls สลาวิกใต้ สลาวิก   0 6
zlw สลาวิกตะวันตก สลาวิก   2 6
znd Zande Ubangian   0 6

รหัสยกเว้น

แก้ไข
รหัส ชื่อบัญญัติ กลุ่มภาษาแม่ ชื่ออื่น จำนวนกลุ่มภาษาย่อย จำนวนภาษา
aav-khs คาเซียน ออสโตรเอเชียติก   1 2
aav-nic นิโคบารีส ออสโตรเอเชียติก   0 6
aav-pkl ปนัร-คาซี-ลึงงัม คาเซียน   0 4
alg-abp Abenaki-Penobscot Eastern Algonquian   0 2
alg-ara Arapahoan แอลกองเคียน   0 3
alg-eas Eastern Algonquian แอลกองเคียน   2 16
alg-sfk Sac-Fox-Kickapoo แอลกองเคียน   0 2
alv-aah Ayere-Ahan วอลตา-ไนเจอร์   0 2
alv-ada Adamawa Savanna   4 2
alv-bag Baga Mel   0 5
alv-bak Bak เซเนแกมเบียน   2 4
alv-bam Bambukic Adamawa   2 1
alv-bny Banyum Nyun   0 4
alv-bua Bua Mbum-Day   0 11
alv-bwj Bikwin-Jen Bambukic   0 10
alv-cng Cangin ฟูลา-โวลอฟ   0 6
alv-ctn Central Tano Potou-Tano   0 12
alv-dlt Delta Edoid Edoid   0 3
alv-dur Duru Leko-Nimbari   0 10
alv-ede Ede Yoruba   0 8
alv-edk Edekiri Yoruboid   1 2
alv-edo Edoid วอลตา-ไนเจอร์   4 2
alv-eeo Edo-Esan-Ora North-Central Edoid   0 4
alv-fli Fali แอตแลนติก-คองโก   0 3
alv-fwo ฟูลา-โวลอฟ เซเนแกมเบียน   3 3
alv-gba Gbaya Savanna   3 1
alv-gbe Gbe วอลตา-ไนเจอร์   1 14
alv-gbf Eastern Gbaya Gbaya   0 7
alv-gbs Southern Gbaya Gbaya   0 3
alv-gbw Western Gbaya Gbaya   0 5
alv-gda Ga-Dangme Kwa   0 3
alv-gng Guang Potou-Tano   0 18
alv-gtm Ghana-Togo Mountain Kwa   2 1
alv-hei Heiban Talodi-Heiban   0 11
alv-ido Idomoid วอลตา-ไนเจอร์   0 9
alv-igb Igboid วอลตา-ไนเจอร์   0 11
alv-jfe Jola-Felupe Jola   0 2
alv-jol Jola Bak   1 7
alv-kim Kim Mbum-Day   0 3
alv-kis Kissi Mel   0 2
alv-krb Karaboro Senufo   0 2
alv-ktg Ka-Togo Ghana-Togo Mountain   0 8
alv-kul Kulango Savanna   0 4
alv-kwa Kwa วอลตา-คองโก   4 3
alv-lag Lagoon Kwa   0 6
alv-lek Leko Leko-Nimbari Sambaic 0 4
alv-lim Limba แอตแลนติก-คองโก   0 2
alv-lni Leko-Nimbari Adamawa Central Adamawa 3 1
alv-mbd Mbum-Day Adamawa   3 1
alv-mbm Mbum Mbum-Day   0 15
alv-mel Mel แอตแลนติก-คองโก   2 5
alv-mum Mumuye Mumuye-Yendang   0 4
alv-mye Mumuye-Yendang Leko-Nimbari   1 8
alv-nal Nalu เซเนแกมเบียน   0 3
alv-nce North-Central Edoid Edoid   2 0
alv-ngb Nupe-Gbagyi Nupoid   0 9
alv-ntg Na-Togo Ghana-Togo Mountain   0 7
alv-nup Nupoid วอลตา-ไนเจอร์   1 3
alv-nwd Northwestern Edoid Edoid   0 9
alv-nyn Nyun ฟูลา-โวลอฟ   1 2
alv-pap Papel Bak   0 3
alv-pph Phla-Pherá Gbe   0 8
alv-ptn Potou-Tano Kwa   2 5
alv-sav Savanna วอลตา-คองโก   5 7
alv-sma Suppire-Mamara Senufo   0 4
alv-snf Senufo แอตแลนติก-คองโก   4 2
alv-sng เซเนแกมเบียน แอตแลนติก-คองโก   3 0
alv-snr Senari Senufo   0 4
alv-swd Southwestern Edoid Edoid   0 6
alv-tal Talodi Talodi-Heiban   0 8
alv-tdj Tagwana-Djimini Senufo   0 2
alv-ten Tenda ฟูลา-โวลอฟ   0 5
alv-the Talodi-Heiban แอตแลนติก-คองโก   2 0
alv-von วอลตา-ไนเจอร์ วอลตา-คองโก   7 4
alv-wan Wara-Natyoro Savanna   0 3
alv-wjk Waja-Kam Adamawa   0 9
alv-yek Yekhee North-Central Edoid   0 9
alv-yor Yoruba Edekiri   1 4
alv-yrd Yoruboid วอลตา-ไนเจอร์   1 2
alv-yun Yungur Bambukic   0 5
ath-nor North Athabaskan Athabaskan   1 28
ath-pco Pacific Coast Athabaskan Athabaskan   0 10
aus-arn Arnhem   1 13
aus-bub Bunuban   0 2
aus-cww Central New South Wales Pama-Nyungan   0 6
aus-dal Daly   0 15
aus-dyb Dyirbalic Pama-Nyungan   0 3
aus-gar Garawan   0 2
aus-gun Gunwinyguan Arnhem   0 9
aus-jar Jarrakan   0 2
aus-kar Karnic Pama-Nyungan   0 13
aus-mir Mirndi   0 5
aus-nga Ngayarda Southwest Pama-Nyungan   0 12
aus-nyu Nyulnyulan   0 8
aus-pam Pama-Nyungan   9 113
aus-pmn Paman Pama-Nyungan   0 44
aus-psw Southwest Pama-Nyungan Pama-Nyungan   1 16
aus-rnd Arandic Pama-Nyungan   0 1
aus-tnk Tangkic   0 5
aus-wdj Iwaidjan   0 7
aus-wor Worrorran   0 12
aus-yid Yidinyic Pama-Nyungan   0 1
aus-yng Yangmanic   0 3
aus-yol Yolngu Pama-Nyungan   0 12
aus-yuk Yuin-Kuric Pama-Nyungan   0 6
awd-nwk Nawiki Arawakan   0 14
awd-taa Ta-Arawakan Arawakan   0 7
azc-cup Cupan Takic   0 4
azc-nah นาวัน ยูโต-แอซเทกัน   0 33
azc-num Numic ยูโต-แอซเทกัน   0 8
azc-tak Takic ยูโต-แอซเทกัน   1 4
azc-trc Taracahitic ยูโต-แอซเทกัน   0 10
bad-cnt Central Banda Banda   0 10
bat-eas บอลติกตะวันออก บอลติก   0 7
bat-wes บอลติกตะวันตก บอลติก   0 3
bnt-baf Bafia แบนทู   0 4
bnt-bbo Bafo-Bonkeng Sawabantu   0 3
bnt-bdz Boma-Dzing แบนทู   0 7
bnt-bek Bekwilic Ndzem-Bomwali   0 4
bnt-bki Bena-Kinga Northeast Bantu   0 9
bnt-bmo Bangi-Moi Bangi-Ntomba   0 5
bnt-bne Northeast Bantu แบนทู   6 0
bnt-bnm Bangi-Ntomba Bangi-Tetela   3 1
bnt-boa Boan แบนทู   2 7
bnt-bot Botatwe แบนทู   0 9
bnt-bsa Basaa แบนทู   0 5
bnt-bsh Bushoong Bangi-Tetela   0 4
bnt-bso Southern Bantu แบนทู   4 3
bnt-bta Bati-Angba Boan Late Bomokandian 0 5
bnt-btb Beti แบนทู   0 6
bnt-bte Bangi-Tetela แบนทู   4 0
bnt-bun Buja-Ngombe Mboshi-Buja   0 9
bnt-chg Chaga Chaga-Taita   0 7
bnt-cht Chaga-Taita Northeast Bantu   1 2
bnt-clu Chokwe-Luchazi แบนทู   0 9
bnt-com Comorian Sabaki   0 4
bnt-glb Great Lakes Bantu Northeast Bantu   5 6
bnt-haj Haya-Jita Great Lakes Bantu   0 9
bnt-kak Kako Pomo-Bomwali   0 3
bnt-kav Kavango Kavango-Southwest Bantu   0 5
bnt-kbi Komo-Bira Boan   0 9
bnt-kel Kele Kele-Tsogo   0 13
bnt-kil Kilombero แบนทู   0 3
bnt-kka Kikuyu-Kamba Northeast Bantu   0 9
bnt-kmb Kimbundu แบนทู   0 4
bnt-kng Kongo แบนทู   0 8
bnt-kpw Kpwe Sawabantu   0 3
bnt-ksb Kavango-Southwest Bantu แบนทู   2 0
bnt-kts Kele-Tsogo แบนทู   2 0
bnt-lbn Luban แบนทู   1 7
bnt-leb Lebonya แบนทู   1 2
bnt-lgb Lega-Binja แบนทู   0 7
bnt-lok Logooli-Kuria Great Lakes Bantu   0 12
bnt-lub Luba Luban   0 6
bnt-lun Lunda แบนทู   0 3
bnt-mak Makua Southern Bantu   0 16
bnt-mbb Mboshi-Buja แบนทู   3 0
bnt-mbe Mbole-Enya แบนทู   0 3
bnt-mbi Mbinga Rufiji-Ruvuma   0 8
bnt-mbo Mboshi Mboshi-Buja   0 5
bnt-mbt Mbete Teke-Mbede   0 4
bnt-mby Mbeya Rukwa   0 5
bnt-mij Mijikenda Sabaki   0 5
bnt-mka Makaa Ndzem-Bomwali   0 4
bnt-mne Manenguba แบนทู   0 4
bnt-mnj Makaa-Njem Pomo-Bomwali   1 2
bnt-mon Mongo Bangi-Ntomba   0 6
bnt-mra Mbugwe-Rangi แบนทู   0 2
bnt-msl Masaba-Luhya Great Lakes Bantu   0 15
bnt-mwi Mwika Rukwa   0 7
bnt-ncb Northeast Coast Bantu Northeast Bantu   4 0
bnt-ndb Ndzem-Bomwali Makaa-Njem   2 3
bnt-ngn Ngondi-Ngiri Mboshi-Buja   0 16
bnt-ngu งูนี Southern Bantu   0 9
bnt-nya Nyali Lebonya   0 5
bnt-nyb Nyanga-Buyi แบนทู   0 2
bnt-nyg Nyoro-Ganda Great Lakes Bantu   0 10
bnt-nys นยาซา แบนทู   1 3
bnt-nze Nzebi Teke-Mbede   0 8
bnt-ova Ovambo Southwest Bantu   0 5
bnt-par Pare Northeast Coast Bantu   0 2
bnt-pen Pende แบนทู   0 6
bnt-pob Pomo-Bomwali แบนทู   2 0
bnt-ruk Rukwa แบนทู   3 0
bnt-run Rungwe Rukwa   0 2
bnt-rur Rufiji-Ruvuma แบนทู   2 0
bnt-ruv Ruvu Northeast Coast Bantu   0 10
bnt-rvm Ruvuma Rufiji-Ruvuma   0 4
bnt-sab Sabaki Northeast Coast Bantu   3 2
bnt-saw Sawabantu แบนทู   3 7
bnt-sbi Sabi แบนทู   0 7
bnt-seu Seuta Northeast Coast Bantu   0 4
bnt-shh Shi-Havu Great Lakes Bantu   0 7
bnt-sho Shona แบนทู   0 5
bnt-sir Sira แบนทู   0 7
bnt-ske Soko-Kele Bangi-Tetela   0 7
bnt-sna Sena นยาซา   0 6
bnt-sts Sotho-Tswana Southern Bantu   0 8
bnt-swb Southwest Bantu Kavango-Southwest Bantu   1 7
bnt-swh Swahili Sabaki   0 4
bnt-tek Teke Teke-Mbede   1 8
bnt-tet Tetela Bangi-Tetela   0 6
bnt-tkc Central Teke Teke   0 2
bnt-tkm Takama Northeast Bantu   0 8
bnt-tmb Teke-Mbede แบนทู   3 1
bnt-tso Tsogo Kele-Tsogo Okani 0 7
bnt-tsr Tswa-Ronga Southern Bantu   0 3
bnt-yak Yaka แบนทู   0 6
bnt-yko Yasa-Kombe Sawabantu   0 2
bnt-zbi Zamba-Binza Bangi-Ntomba   0 4
cau-abz Abkhaz-Abaza คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ Abkhaz-Tapanta 0 3
cau-and Andian Avaro-Andian   0 8
cau-ava Avaro-Andian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ   1 3
cau-cir Circassian คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ   0 3
cau-drg Dargwa คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Dargin 0 2
cau-esm Eastern Samur Samur   0 5
cau-ets East Tsezian Tsezian   0 2
cau-lzg Lezghian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ   1 2
cau-nec คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ   5 3
cau-nkh นัค คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ   1 2
cau-nwc คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ   2 2
cau-sam Samur Lezghian   3 0
cau-ssm Southern Samur Samur   0 2
cau-tsz Tsezian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ   2 1
cau-vay ไวนัค นัค   0 2
cau-wsm Western Samur Samur   0 2
cau-wts West Tsezian Tsezian   0 3
ccs-gzn จอร์เจียน-แซน คาร์ทเวเลียน   1 3
ccs-zan แซน จอร์เจียน-แซน   0 2
cdc-cbm ชาดิกตอนกลาง ชาดิก   0 70
cdc-est ชาดิกตะวันออก ชาดิก   0 30
cdc-mas Masa ชาดิก   0 9
cdc-wst ชาดิกตะวันตก ชาดิก   0 66
cel-brs บริทอนิกตะวันตกเฉียงใต้ บริทอนิก   0 6
cel-brw บริทอนิกตะวันตก บริทอนิก   0 5
cel-bry บริทอนิก Insular Celtic   2 1
cel-con Continental Celtic เคลติก   1 4
cel-gae Goidelic Insular Celtic   0 7
cel-his Hispano-Celtic Continental Celtic   0 2
cel-ins Insular Celtic เคลติก   2 0
csu-bba Bongo-Bagirmi Central Sudanic   5 3
csu-bbk Bongo-Baka Bongo-Bagirmi   0 8
csu-bgr Bagirmi Bongo-Bagirmi   0 9
csu-bkr Birri-Kresh Central Sudanic   0 4
csu-ecs Eastern Central Sudanic Central Sudanic   4 0
csu-kab Kaba Bongo-Bagirmi   0 4
csu-lnd Lendu Eastern Central Sudanic   0 3
csu-maa Mangbetu Eastern Central Sudanic   0 4
csu-mle Mangbutu-Lese Eastern Central Sudanic   0 7
csu-mma Moru-Madi Eastern Central Sudanic   0 10
csu-sar Sara Bongo-Bagirmi   0 14
csu-val Vale Bongo-Bagirmi   0 2
cus-cen Central Cushitic Cushitic   0 4
cus-eas East Cushitic Cushitic   2 13
cus-hec Highland East Cushitic East Cushitic   0 8
cus-som โซมาลอยด์ East Cushitic   0 12
cus-sou South Cushitic Cushitic   0 7
dmn-bbu Bisa-Busa Eastern Mande   1 6
dmn-emn East Manding Manding   1 2
dmn-jje Jogo-Jeri Manding-Jogo   0 5
dmn-man Manding Manding-Mokole   2 4
dmn-mda Mano-Dan Southeastern Mande   0 6
dmn-mdc Central Mande Western Mande   2 0
dmn-mde Eastern Mande Mande   2 0
dmn-mdw Western Mande Mande   3 1
dmn-mjo Manding-Jogo Central Mande   2 0
dmn-mmo Manding-Mokole Manding-Vai   2 0
dmn-mnk Maninka East Manding   0 9
dmn-mnw Northwestern Mande Western Mande   2 1
dmn-mok Mokole Manding-Mokole   0 4
dmn-mse Southeastern Mande Eastern Mande   2 1
dmn-msw Southwestern Mande Western Mande   0 10
dmn-mva Manding-Vai Manding-Jogo   2 0
dmn-nbe Nwa-Beng Southeastern Mande   0 5
dmn-sam Samo Bisa-Busa   0 3
dmn-smg Samogo Northwestern Mande   0 4
dmn-snb Soninke-Bobo Northwestern Mande   0 7
dmn-sya Susu-Yalunka Central Mande   0 2
dmn-vak Vai-Kono Manding-Vai   0 2
dmn-wmn West Manding Manding   0 7
dra-cen ดราวิเดียนตอนกลาง ดราวิเดียน   2 1
dra-gki Gondi-Kui ดราวิเดียนใต้ II   2 0
dra-gon Gondi Gondi-Kui   2 4
dra-imd Irula-Muduga Tamil-Kannada   0 3
dra-kan Kannadoid Tamil-Kannada   0 9
dra-kki Konda-Kui Gondi-Kui   0 5
dra-kml Kurukh-Malto ดราวิเดียนเหนือ   1 3
dra-knk Kolami-Naiki ดราวิเดียนตอนกลาง   0 2
dra-kod Kodagu Tamil-Kodagu   0 2
dra-kor Koraga Tulu-Koraga   0 2
dra-mal Malayalamoid Tamil-Malayalam   0 19
dra-mdy Madiya Gondi   0 2
dra-mlo Malto Kurukh-Malto   0 2
dra-mur Muria Gondi   0 3
dra-nor ดราวิเดียนเหนือ ดราวิเดียน   1 2
dra-pgd Parji-Gadaba ดราวิเดียนตอนกลาง   0 3
dra-sdo ดราวิเดียนใต้ I ดราวิเดียนใต้   2 3
dra-sdt ดราวิเดียนใต้ II ดราวิเดียนใต้   2 1
dra-sou ดราวิเดียนใต้ ดราวิเดียน   2 1
dra-tam Tamiloid Tamil-Malayalam   0 12
dra-tel Teluguic ดราวิเดียนใต้ II   0 5
dra-tkd Tamil-Kodagu Tamil-Kannada   3 0
dra-tkn Tamil-Kannada ดราวิเดียนใต้ I   3 0
dra-tkt Toda-Kota Tamil-Kodagu   0 2
dra-tlk Tulu-Koraga ดราวิเดียนใต้ I   1 3
dra-tml Tamil-Malayalam Tamil-Kodagu   2 0
esx-esk เอสกิโม Eskimo-Aleut   2 1
esx-inu อินุอิต เอสกิโม   0 9
gmq-eas สแกนดิเนเวียนตะวันออก เจอร์แมนิกเหนือ   0 8
gmq-ins Insular Scandinavian สแกนดิเนเวียนตะวันตก   0 3
gmq-wes สแกนดิเนเวียนตะวันตก เจอร์แมนิกเหนือ   1 3
gmw-afr แองโกล-ฟรีเซียน เจอร์แมนิกตะวันตก   2 0
gmw-ang แองกลิก แองโกล-ฟรีเซียน   1 4
gmw-fri ฟรีเซียน แองโกล-ฟรีเซียน   0 4
gmw-frk Low Franconian เจอร์แมนิกตะวันตก   0 9
gmw-hgm High German เจอร์แมนิกตะวันตก   0 25
gmw-ian Irish Anglo-Norman แองกลิก   0 2
gmw-lgm Low German เจอร์แมนิกตะวันตก   0 6
hmx-mie เมี่ยน ม้ง-เมี่ยน   0 6
iir-nur Nuristani อินโด-อิเรเนียน   2 1
inc-bhi Bhil อินโด-อารยันตอนกลาง   0 23
inc-cen อินโด-อารยันตอนกลาง เศารเสนีปรากฤต   2 4
inc-chi Chitrali Dardic   0 2
inc-dar Dardic อินโด-อารยัน   4 0
inc-dre Eastern Dardic Dardic   3 0
inc-eas อินโด-อารยันตะวันออก อินโด-อารยัน   0 56
inc-hie ฮินดีตะวันออก อินโด-อารยัน   0 5
inc-hiw ฮินดีตะวันตก อินโด-อารยันตอนกลาง   1 6
inc-hnd ฮินดูสตานี ฮินดีตะวันตก   0 3
inc-ins Insular Indo-Aryan อินโด-อารยัน   0 2
inc-kas Kashmiric Eastern Dardic   0 2
inc-koh Kohistani Eastern Dardic   0 9
inc-kun Kunar Dardic   0 4
inc-mid อินโด-อารยันกลาง อินโด-อารยัน   0 1
inc-nor อินโด-อารยันเหนือ อินโด-อารยัน   1 0
inc-nwe อินโด-อารยันตะวันตกเฉียงเหนือ เศารเสนีปรากฤต   2 3
inc-old อินโด-อารยันเก่า อินโด-อารยัน   0 0
inc-pah Pahari อินโด-อารยันเหนือ   1 5
inc-pan Punjabi-Lahnda อินโด-อารยันตะวันตกเฉียงเหนือ   0 11
inc-pas Pashayi Dardic   0 4
inc-psu เศารเสนีปรากฤต อินโด-อารยัน   4 0
inc-rom Romani เศารเสนีปรากฤต   0 10
inc-shn Shinaic Eastern Dardic   0 8
inc-snd Sindhi อินโด-อารยันตะวันตกเฉียงเหนือ   0 8
inc-sou อินโด-อารยันใต้ อินโด-อารยัน   0 10
inc-wes อินโด-อารยันตะวันตก เศารเสนีปรากฤต   0 30
ine-ana อานาโตเลียน อินโด-ยูโรเปียน   1 4
ine-bsl บอลโต-สลาวิก อินโด-ยูโรเปียน   2 1
ine-luw Luwic อานาโตเลียน   0 6
ine-toc โทแคเรียน อินโด-ยูโรเปียน   0 3
ira-cen อิเรเนียนตอนกลาง อิเรเนียน   0 1
ira-csp แคสเปียน Medo-Parthian   1 1
ira-kms Komisenian Medo-Parthian   0 4
ira-mny Munji-Yidgha Shughni-Yazghulami-Munji   0 3
ira-mpr Medo-Parthian อิเรเนียนตะวันตกเฉียงเหนือ   4 2
ira-msh Mazanderani-Shahmirzadi แคสเปียน   0 2
ira-nei อิเรเนียนตะวันออกเฉียงเหนือ อิเรเนียน   2 0
ira-nwi อิเรเนียนตะวันตกเฉียงเหนือ อิเรเนียนตะวันตก   2 2
ira-orp Ormuri-Parachi อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้   0 2
ira-pat ปาทาน อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้   0 3
ira-sbc ซอกโด-แบกเตรียน อิเรเนียนตะวันออกเฉียงเหนือ   1 2
ira-sei อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้ อิเรเนียน   4 0
ira-sgc ซอกดิก ซอกโด-แบกเตรียน   0 3
ira-sgi Sanglechi-Ishkashimi อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้   0 3
ira-shy Shughni-Yazghulami Shughni-Yazghulami-Munji   0 6
ira-swi อิเรเนียนตะวันตกเฉียงใต้ อิเรเนียนตะวันตก   0 18
ira-sym Shughni-Yazghulami-Munji อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้   2 1
ira-wes อิเรเนียนตะวันตก อิเรเนียน   2 0
ira-zgr Zaza-Gorani Medo-Parthian   0 6
iro-nor North Iroquoian Iroquoian   0 15
itc-sbl Osco-Umbrian อิตาลิก   0 9
jpx-ryu รีวกีวอัน แจพอนิก   0 12
khi-kal Kalahari Khoe Khoe   0 8
khi-khk Khoekhoe Khoe   0 3
khi-kho Khoe Khoe-Kwadi   2 1
khi-kkw Khoe-Kwadi   1 1
khi-kxa Kx'a   0 3
khi-tuu Tuu   0 6
kro-aiz Aizi Kru   0 2
kro-bet Bété Eastern Kru   0 5
kro-did Dida Eastern Kru   0 3
kro-ekr Eastern Kru Kru   2 3
kro-grb Grebo Western Kru   0 10
kro-wee Wee Western Kru   0 9
kro-wkr Western Kru Kru   2 5
map-ata Atayalic ออสโตรนีเซียน   0 3
mkh-asl Aslian มอญ-เขมร   0 19
mkh-ban Bahnaric มอญ-เขมร   1 30
mkh-kat Katuic มอญ-เขมร   0 17
mkh-khm ขมุอิก มอญ-เขมร   0 2
mkh-kmr ขแมริก มอญ-เขมร   0 5
mkh-mnc โมนิก มอญ-เขมร   0 6
mkh-mng Mangic มอญ-เขมร   1 1
mkh-nbn North Bahnaric Bahnaric   0 2
mkh-pal Palaungic มอญ-เขมร   0 30
mkh-pea Pearic มอญ-เขมร   0 7
mkh-pkn Pakanic Mangic   0 3
mkh-vie เวียตติก มอญ-เขมร   0 12
nai-cat Catawban Siouan-Catawban   0 2
nai-chu Chumashan   0 7
nai-ckn Chinookan   0 4
nai-coo Coosan   0 2
nai-jcq Jicaquean Hokan   0 2
nai-ker Keresan   0 2
nai-klp Kalapuyan   0 4
nai-kta Kiowa-Tanoan   0 7
nai-len Lencan   0 2
nai-mdu Maiduan   0 5
nai-min Misumalpan Macro-Chibchan   0 4
nai-miz Mixe-Zoquean   0 15
nai-mus Muskogean   0 9
nai-pak Pakawan Hokan   0 5
nai-pal Palaihnihan   0 2
nai-plp Plateau Penutian   1 3
nai-pom Pomoan Hokan   0 8
nai-sca Siouan-Catawban   2 1
nai-shp Sahaptian Plateau Penutian   0 6
nai-shs Shastan Hokan   0 4
nai-tot Totozoquean   0 1
nai-tqn Tequistlatecan Hokan   0 3
nai-tsi Tsimshianic   0 4
nai-ttn Totonacan   0 12
nai-utn Utian Yok-Utian   0 3
nai-wtq Wintuan   0 3
nai-xin Xincan   0 7
nai-ykn Yukian   0 2
nai-you Yok-Utian   2 8
nai-yuc Yuman-Cochimí   0 11
ngf-fin Finisterre Trans-New Guinea   0 40
ngf-mad มาดัง Trans-New Guinea   0 96
ngf-okk Ok Trans-New Guinea   0 18
ngf-sbh South Bird's Head Trans-New Guinea   0 6
nic-alu Alumic Plateau   0 4
nic-bas Basa Kainji   0 4
nic-bbe Eastern Beboid Beboid   0 7
nic-bco เบนูเอ-คองโก วอลตา-คองโก   2 4
nic-bcr Bantoid-Cross เบนูเอ-คองโก   3 0
nic-bdn แบนทอยด์เหนือ แบนทอยด์   2 2
nic-bds แบนทอยด์ใต้ แบนทอยด์   8 5
nic-beb Beboid แบนทอยด์ใต้   1 5
nic-ben Bendi Bantoid-Cross   0 9
nic-beo Beromic Plateau   0 4
nic-bod แบนทอยด์ Bantoid-Cross   2 1
nic-buk Buli-Koma Oti-Volta   0 2
nic-bwa Bwa กูร์ Bwamu, Bomu 0 4
nic-cde Central Delta Cross River   0 9
nic-cri Cross River Bantoid-Cross   4 0
nic-dag Dagbani Western Oti-Volta   0 5
nic-dak Dakoid แบนทอยด์เหนือ   0 5
nic-dge Escarpment Dogon Dogon   0 3
nic-dgw West Dogon Dogon   0 4
nic-eko Ekoid แบนทอยด์ใต้   0 9
nic-eov Eastern Oti-Volta Oti-Volta   0 5
nic-fru Furu แบนทอยด์ใต้   0 3
nic-gne Eastern Gurunsi Gurunsi   0 7
nic-gnn Northern Gurunsi Gurunsi   0 6
nic-gns Gurunsi กูร์   3 1
nic-gnw Western Gurunsi Gurunsi   1 6
nic-gre Eastern Grassfields Grassfields   4 0
nic-grf Grassfields แบนทอยด์ใต้   4 5
nic-grm Gurma Oti-Volta   0 8
nic-grs Southwest Grassfields Grassfields   0 6
nic-gur กูร์ Savanna   3 10
nic-ief Ibibio-Efik Lower Cross River   0 13
nic-jer Jera East Kainji   0 15
nic-jkn Jukunoid Platoid   0 15
nic-jrn Jarawan Mbam   1 11
nic-jrw Jarawa Jarawan   0 4
nic-kam Kambari Kainji   0 7
nic-kau Kauru East Kainji   0 13
nic-kmk Kamuku Kainji   0 5
nic-kne East Kainji Kainji   2 3
nic-knj Kainji Platoid   6 3
nic-knn Northwest Kainji Kainji   0 6
nic-ktl Katloid ไนเจอร์-คองโก   0 2
nic-lcr Lower Cross River Cross River   1 11
nic-mam Mamfe แบนทอยด์ใต้   0 3
nic-mba Mbam แบนทอยด์ใต้   3 2
nic-mbc Mba Ubangian   0 4
nic-mbw West Mbam Mbam   0 6
nic-mmb Mambiloid แบนทอยด์เหนือ North Bantoid 0 15
nic-mom Momo Grassfields   0 9
nic-mre Moré Western Oti-Volta   0 9
nic-ngd Ngbandi Ubangian   0 5
nic-nge Ngemba Eastern Grassfields   0 9
nic-ngk Ngbaka Ubangian   2 0
nic-nin Ninzic Plateau   0 8
nic-nka Nkambe Eastern Grassfields   0 8
nic-nkb Baka Western Ngbaka   0 4
nic-nke Eastern Ngbaka Ngbaka   0 3
nic-nkg Gbanziri Western Ngbaka   0 2
nic-nkk Kpala Western Ngbaka   0 3
nic-nkm Mbaka Western Ngbaka   0 2
nic-nkw Western Ngbaka Ngbaka   4 0
nic-npd North Plateau Dogon Dogon   0 2
nic-nun Nun Eastern Grassfields   0 8
nic-nwa Nanga-Walo Dogon   0 3
nic-ogo Ogoni Cross River   0 6
nic-ovo Oti-Volta กูร์   5 1
nic-pla Platoid เบนูเอ-คองโก   3 1
nic-plc Central Plateau Plateau   0 23
nic-pld Plains Dogon Dogon   0 4
nic-ple East Plateau Plateau   0 3
nic-pls South Plateau Plateau   0 5
nic-plt Plateau Platoid   8 3
nic-ras Rashad ไนเจอร์-คองโก   0 2
nic-rnc Central Ring Ring   0 7
nic-rng Ring Grassfields   3 1
nic-rnn Northern Ring Ring   0 5
nic-rnw Western Ring Ring   0 5
nic-ser Sere Ubangian   0 9
nic-shi Shiroro Kainji   0 4
nic-sis Sisaala Western Gurunsi   0 4
nic-tar Tarokoid Plateau   0 5
nic-tiv Tivoid แบนทอยด์ใต้   2 1
nic-tvc Central Tivoid Tivoid   0 8
nic-tvn Northern Tivoid Tivoid   0 4
nic-ubg Ubangian วอลตา-คองโก   6 1
nic-uce East-West Upper Cross River Upper Cross River   0 9
nic-ucn North-South Upper Cross River Upper Cross River   0 7
nic-ucr Upper Cross River Cross River   2 7
nic-vco วอลตา-คองโก แอตแลนติก-คองโก   6 1
nic-wov Western Oti-Volta Oti-Volta   2 2
nic-ykb Yukubenic Plateau   0 6
nic-ymb Yambasa Mbam   0 6
nic-yon Yom-Nawdm Oti-Volta   0 2
nub-hil Hill Nubian นูเบียน   0 7
nur-nor Northern Nuristani Nuristani   0 2
nur-sou Southern Nuristani Nuristani   0 3
omq-cha Chatino Zapotecan   0 9
omq-chi Chinantecan Oto-Manguean   0 14
omq-cui Cuicatec Mixtecan   0 2
omq-maz Mazatecan Oto-Manguean   0 8
omq-mix Mixtecan Oto-Manguean   3 1
omq-mxt Mixtec Mixtecan   0 54
omq-otp Oto-Pamean Oto-Manguean   1 2
omq-pop Popolocan Oto-Manguean   0 8
omq-tri Trique Mixtecan   0 4
omq-zap Zapotecan Oto-Manguean   2 39
omq-zpc Zapotec Zapotecan   0 21
omv-aro Aroid Omotic   0 6
omv-diz Dizoid Omotic   0 4
omv-eom East Ometo Ometo   0 3
omv-gon Gonga Omotic   0 4
omv-mao Mao Omotic   0 4
omv-nom North Ometo Ometo   0 7
omv-ome Ometo Omotic   2 2
oto-otm Otomi Otomian   0 10
paa-arf Arafundi   0 3
paa-asa Arai-Samaia   1 5
paa-bng Baining   0 7
paa-brd Border   0 16
paa-egb East Geelvink Bay   0 11
paa-eng Engan   0 15
paa-iwm Iwam   0 1
paa-kag Kainantu-Goroka Trans-New Guinea   0 25
paa-kiw Kiwaian   0 6
paa-kut Kutubuan Papuan Gulf   0 3
paa-kwm Kwomtari   0 3
paa-lkp Lakes Plain   0 19
paa-lsp Lower Sepik   0 5
paa-mai Mairasi   0 2
paa-msk Sko   0 6
paa-nbo North Bougainville   0 4
paa-nha North Halmahera West Papuan   0 17
paa-nim Nimboran   0 5
paa-pag Papuan Gulf   1 2
paa-pau Pauwasi   0 13
paa-ram Ramu   0 5
paa-sbo South Bougainville   0 9
paa-sen Sentani West Papuan   0 4
paa-spk Sepik   0 43
paa-tkw Tor-Kwerba   0 24
paa-wpa West Papuan   2 6
paa-yam Yam   0 7
paa-yua Yuat   0 5
phi-kal คาลาเมียน ฟิลิปปินส์   0 3
poz-aay Admiralty Islands โอเชียนิก   0 27
poz-bnn บอร์เนียวเหนือ บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   2 12
poz-bop บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์ มาลาโย-พอลินีเชียน   6 0
poz-bre East Barito บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 7
poz-brw West Barito บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 4
poz-btk Bungku-Tolaki Celebic   0 14
poz-cet มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก มาลาโย-พอลินีเชียน   3 42
poz-clb Celebic ซุนดา-ซูลาเวซี   6 0
poz-cln นิวแคลิโดเนียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 31
poz-cma Central Maluku มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก   0 46
poz-hce Halmahera-Cenderawasih มาลาโย-พอลินีเชียนตะวันออก   0 40
poz-kal Kaili-Pamona Celebic   0 11
poz-lgx Lampungic ซุนดา-ซูลาเวซี   0 4
poz-mcm มาลาโย-จามิก มาลาโย-ซุมบาวัน   2 4
poz-mic ไมโครนีเซียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 20
poz-mly มาเลย์อิก มาลาโย-จามิก   0 30
poz-msa มาลาโย-ซุมบาวัน ซุนดา-ซูลาเวซี   1 6
poz-mun Muna-Buton Celebic   0 5
poz-nws Northwest Sumatran ซุนดา-ซูลาเวซี   1 5
poz-occ โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก โอเชียนิก   5 10
poz-oce โอเชียนิก มาลาโย-พอลินีเชียนตะวันออก   3 35
poz-ocw โอเชียนิกตะวันตก โอเชียนิก   0 227
poz-pep พอลินีเชียนตะวันออก นิวเคลียร์พอลินีเชียน   0 14
poz-pnp นิวเคลียร์พอลินีเชียน พอลินีเชียน   1 23
poz-pol พอลินีเชียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   1 4
poz-san Sabahan บอร์เนียวเหนือ   0 36
poz-sbj Sama-Bajaw บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 8
poz-slb Saluan-Banggai Celebic   0 5
poz-sls Southeast Solomonic โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 25
poz-ssw South Sulawesi ซุนดา-ซูลาเวซี   0 18
poz-sus ซุนดา-ซูลาเวซี มาลาโย-พอลินีเชียน   5 9
poz-swa North Sarawakan บอร์เนียวเหนือ   0 24
poz-tim Timoric มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก   0 40
poz-tot Tomini-Tolitoli Celebic   0 4
poz-vnc North-Central Vanuatu โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 88
poz-wot Wotu-Wolio Celebic   0 1
qfa-adc Central Great Andamanese Great Andamanese   0 4
qfa-adm Great Andamanese   3 1
qfa-adn Northern Great Andamanese Great Andamanese   0 5
qfa-ads Southern Great Andamanese Great Andamanese   0 2
qfa-bet เบ-ไท ขร้า-ไท   2 1
qfa-buy Buyang ขร้า   0 4
qfa-cka Chukotko-Kamchatkan   1 2
qfa-ckn Chukotkan Chukotko-Kamchatkan   0 4
qfa-dgn Dogon ไนเจอร์-คองโก   5 3
qfa-dny Dene-Yeniseian   2 0
qfa-gel Gelao ขร้า   0 6
qfa-hur Hurro-Urartian   0 3
qfa-kad Kadu   0 7
qfa-kms Kam-Sui ขร้า-ไท   0 9
qfa-kor โคเรียน   0 11
qfa-kra ขร้า ขร้า-ไท   2 6
qfa-lic ไลอิก ขร้า-ไท   0 3
qfa-mal Left May Arai-Samaia   0 3
qfa-mch Macro-Chibchan   2 0
qfa-onb เบ เบ-ไท   0 2
qfa-ong Ongan   0 3
qfa-sub substrate   0 0
qfa-tak ขร้า-ไท   4 7
qfa-tap Timor-Alor-Pantar   0 9
qfa-tor Torricelli   0 57
qfa-tyn Tyrsenian   0 3
qfa-xgs Serbi-Mongolic   2 0
qfa-xgx Para-Mongolic Serbi-Mongolic   0 6
qfa-yen Yeniseian Dene-Yeniseian   2 1
qfa-yno Northern Yeniseian Yeniseian   0 2
qfa-yso Southern Yeniseian Yeniseian   0 4
qfa-yuk Yukaghir   0 5
roa-eas โรมานซ์ตะวันออก โรมานซ์   0 4
roa-git Gallo-Italic โรมานซ์   0 7
roa-ibe West Iberian โรมานซ์   0 17
roa-itd อิตาโล-แดลเมเชียน โรมานซ์   0 10
roa-ocr Occitano-Romance โรมานซ์   0 4
roa-oil อออีล โรมานซ์   0 15
roa-rhe Rhaeto-Romance โรมานซ์   0 3
sai-ara Araucanian   0 2
sai-aym Aymaran   0 2
sai-bar Barbacoan   0 7
sai-bor Boran   0 3
sai-cah Cahuapanan   0 2
sai-car Cariban   6 7
sai-cer Cerrado   2 3
sai-chc Chocoan   0 10
sai-cho Chonan   0 3
sai-cje Central Jê Cerrado   0 5
sai-cpc Chapacuran   0 8
sai-crn Charruan   0 3
sai-ctc Catacaoan   0 2
sai-guc Guaicuruan Mataco-Guaicuru   0 6
sai-guh Guahiban   0 6
sai-gui Guianan Cariban   1 3
sai-har Harákmbut Harákmbut-Katukinan   0 2
sai-hkt Harákmbut-Katukinan   2 0
sai-hrp Huarpean   0 2
sai-jee Macro-Jê   2 2
sai-jir Jirajaran   0 3
sai-jiv Jivaroan   0 4
sai-ktk Katukinan Harákmbut-Katukinan   0 3
sai-kui Kuikuroan Cariban   0 2
sai-map Mapoyan Venezuelan Cariban   0 3
sai-mas Mascoian   0 6
sai-mgc Mataco-Guaicuru   2 0
sai-mje Macro-Jê   1 16
sai-mtc Matacoan Mataco-Guaicuru   0 4
sai-mur Muran   0 1
sai-nad Nadahup   0 6
sai-nje Northern Jê Cerrado   0 10
sai-nmk Nambikwaran   0 8
sai-otm Otomacoan   0 3
sai-pan Panoan Pano-Tacanan   0 27
sai-pat Pano-Tacanan   2 0
sai-pek Pekodian Cariban   0 4
sai-pem Pemongan Venezuelan Cariban   0 5
sai-prk Parukotoan Cariban   0 5
sai-sje Southern Jê   0 3
sai-tac Tacanan Pano-Tacanan   0 6
sai-tar Taranoan Guianan   0 4
sai-tuc Tucanoan   0 26
sai-tyu Ticuna-Yuri   0 3
sai-ucp Uru-Chipaya   0 1
sai-ven Venezuelan Cariban Cariban   2 4
sai-wic Wichí   0 3
sai-wit Witotoan   0 8
sai-ynm Yanomami   0 3
sai-yuk Yukpan Cariban   0 2
sai-zam Zamucoan   0 2
sai-zap Zaparoan   0 6
sdv-bri Bari Eastern Nilotic   0 3
sdv-daj Daju Eastern Sudanic   0 8
sdv-dnu Dinka-Nuer Western Nilotic   0 8
sdv-eje Eastern Jebel Eastern Sudanic   0 5
sdv-kln Kalenjin Southern Nilotic   1 4
sdv-lma Lotuko-Maa Eastern Nilotic   0 8
sdv-lon Northern Luo Luo   0 6
sdv-los Southern Luo Luo   0 6
sdv-luo Luo Western Nilotic   2 0
sdv-nes Northern Eastern Sudanic Eastern Sudanic   3 1
sdv-nie Eastern Nilotic Nilotic   3 0
sdv-nil Nilotic Eastern Sudanic   3 1
sdv-nis Southern Nilotic Nilotic   1 2
sdv-niw Western Nilotic Nilotic   2 1
sdv-nma Nandi-Markweta Kalenjin   0 7
sdv-nyi Nyima Northern Eastern Sudanic   0 3
sdv-tmn Taman Northern Eastern Sudanic   0 4
sdv-ttu Teso-Turkana Eastern Nilotic   0 5
sem-ara แอราเมอิก เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ   2 1
sem-arb อารบิก เซมิติกตอนกลาง   0 27
sem-are แอราเมอิกตะวันออก แอราเมอิก   3 2
sem-arw แอราเมอิกตะวันตก แอราเมอิก   0 2
sem-ase แอราเมอิกตะวันออกเฉียงใต้ แอราเมอิกตะวันออก   0 2
sem-can Canaanite เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ   0 7
sem-cen เซมิติกตอนกลาง เซมิติกตะวันตก   3 8
sem-cna Central Neo-Aramaic แอราเมอิกตะวันออก   0 2
sem-eas เซมิติกตะวันออก เซมิติก   0 2
sem-eth Ethiopian Semitic เซมิติกตะวันตก   0 18
sem-nna Northeastern Neo-Aramaic แอราเมอิกตะวันออก   0 10
sem-nwe เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ เซมิติกตอนกลาง   2 2
sem-osa Old South Arabian เซมิติกตอนกลาง   0 6
sem-sar Modern South Arabian เซมิติกตะวันตก   0 6
sem-wes เซมิติกตะวันตก เซมิติก   3 1
sgn-fsl French Sign Languages มือ   0 3
sgn-gsl German Sign Languages มือ   0 2
sgn-jsl Japanese Sign Languages มือ   0 3
sio-dhe Dhegihan Mississippi Valley Siouan   0 4
sio-dkt Dakotan Mississippi Valley Siouan   0 4
sio-mor Missouri River Siouan Siouan   0 2
sio-msv Mississippi Valley Siouan Siouan   2 3
sio-ohv Ohio Valley Siouan Siouan   0 3
sit-aao Ao ซีโน-ทิเบตัน   0 7
sit-alm Almora West Himalayish   0 5
sit-bai Bai Macro-Bai   1 3
sit-bdi Bodish ซีโน-ทิเบตัน   3 1
sit-cln Cai-Long Macro-Bai   0 3
sit-dhi Dhimalish ซีโน-ทิเบตัน   0 3
sit-ebo East Bodish Bodish   0 9
sit-gma Greater Magaric ซีโน-ทิเบตัน   1 8
sit-gsi Greater Siangic ซีโน-ทิเบตัน   0 4
sit-hrs Hrusish ซีโน-ทิเบตัน   0 3
sit-jnp Jingphoic กะชีน-ลูอิก   0 3
sit-jpl กะชีน-ลูอิก ซัล   2 0
sit-kch Konyak-Chang Konyak   0 8
sit-kha Kham Greater Magaric   0 5
sit-khb Kho-Bwa ซีโน-ทิเบตัน   0 6
sit-kic Central Kiranti Kiranti   0 10
sit-kie Eastern Kiranti Kiranti   0 13
sit-kin Kinnauric West Himalayish   0 5
sit-kir Kiranti ซีโน-ทิเบตัน   3 1
sit-kiw Western Kiranti Kiranti   0 10
sit-kon Konyak ซัล   2 0
sit-kyk Kyirong-Kagate Tibetic   0 5
sit-lab Ladakhi-Balti Tibetic   0 5
sit-las Lahuli-Spiti Tibetic   0 5
sit-luu ลูอิช กะชีน-ลูอิก   0 5
sit-mar Maringic Tangkhul-Maring   0 2
sit-mba Macro-Bai Sino-Bai   2 0
sit-mdz Midzu ซีโน-ทิเบตัน   0 2
sit-mnz Mondzish โลโล-เบอร์มีซ   0 2
sit-mru Mruic ซีโน-ทิเบตัน   0 2
sit-nas Naish Naic   0 3
sit-nax Naic เบอร์โม-เชียงอิก   1 2
sit-nba Northern Bai Bai   0 2
sit-new Newaric ซีโน-ทิเบตัน   0 5
sit-nng Nungish ซีโน-ทิเบตัน   0 3
sit-qia Qiangic เบอร์โม-เชียงอิก   1 13
sit-rgy Rgyalrongic Qiangic   0 7
sit-sba Sino-Bai ซีโน-ทิเบตัน   2 0
sit-tam Tamangic ซีโน-ทิเบตัน   0 16
sit-tan Tani ซีโน-ทิเบตัน   0 9
sit-tib Tibetic Bodish   3 17
sit-tja Tujia ซีโน-ทิเบตัน   0 2
sit-tma Tangkhul-Maring ซีโน-ทิเบตัน   2 0
sit-tng Tangkhulic Tangkhul-Maring   0 3
sit-tno Tangsa-Nocte Konyak   0 5
sit-tsk Tshangla Bodish   0 2
sit-whm West Himalayish ซีโน-ทิเบตัน   2 5
sit-zem Zeme ซีโน-ทิเบตัน   0 10
ssa-fur Fur Nilo-Saharan   0 2
ssa-klk Kuliak Nilo-Saharan   0 4
ssa-kom Koman Nilo-Saharan   0 6
ssa-sah Saharan Nilo-Saharan   0 6
tai-cen ไทตอนกลาง ไท   0 3
tai-cho ไทฉงจั่ว ไท   0 1
tai-nor ไทเหนือ ไท   0 5
tai-sap ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้ เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้   1 1
tai-swe ไทตะวันตกเฉียงใต้ ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้   0 27
tai-tay ตั่ย เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้   0 1
tai-wen เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้ ไท   2 0
tbq-anp Angami-Pochuri ซีโน-ทิเบตัน   0 9
tbq-axi Axioid โลโลอิชตะวันออกเฉียงใต้   0 5
tbq-bdg โบโด-กาโร ซัล   0 14
tbq-bis บีซอยด์ โลโลอิชใต้   0 7
tbq-bka Bi-Ka โลโลอิชใต้   0 4
tbq-bkj ซัล ซีโน-ทิเบตัน   3 0
tbq-brm เบอร์มิช โลโล-เบอร์มีซ   0 15
tbq-buq เบอร์โม-เชียงอิก ซีโน-ทิเบตัน   3 0
tbq-drp Downriver Phula Riverine Phula   0 3
tbq-han Hanoid โลโลอิชใต้   0 5
tbq-hph Highland Phula โลโลอิชตะวันออกเฉียงใต้   2 0
tbq-jin Jino โลโลอิชใต้   0 2
tbq-kuk Kukish ซีโน-ทิเบตัน   0 55
tbq-kzh Kazhuoish โลโลอิช   0 3
tbq-lal Lalo Lisoish   0 5
tbq-lho Lahoish โลโลอิช   0 3
tbq-llo Lipo-Lolopo Lisoish   0 5
tbq-lob โลโล-เบอร์มีซ เบอร์โม-เชียงอิก   3 3
tbq-lol โลโลอิช โลโล-เบอร์มีซ   7 2
tbq-lso Lisoish โลโลอิช   3 5
tbq-lwo Lawoish โลโลอิช   0 1
tbq-muj Muji Highland Phula   0 9
tbq-nas Nasoid โลโลอิชเหนือ   0 7
tbq-nis Nisu โลโลอิชเหนือ   0 4
tbq-nlo โลโลอิชเหนือ Nisoish   2 2
tbq-nso Nisoish โลโลอิช   2 1
tbq-nus Nusoish โลโลอิช   0 1
tbq-phw Phowa Highland Phula   0 6
tbq-rph Riverine Phula โลโลอิชตะวันออกเฉียงใต้   2 0
tbq-sel โลโลอิชตะวันออกเฉียงใต้ Nisoish   3 2
tbq-sil Siloid โลโลอิชใต้   0 4
tbq-slo โลโลอิชใต้ โลโลอิช   5 0
tbq-tal Taloid Lisoish   0 7
tbq-urp Upriver Phula Riverine Phula   0 4
trk-kar การ์ลุก เตอร์กิก   0 7
trk-kbu คิปชาก-โบลการ์ คิปชาก   0 2
trk-kcu คิปชาก-คูมาน คิปชาก   0 6
trk-kip คิปชาก เตอร์กิก เตอร์กิกตะวันตก, Western Turkic 4 1
trk-kkp คีร์กีซ-คิปชาก คิปชาก   0 2
trk-kno คิปชาก-โนกาย คิปชาก   0 4
trk-nsb ไซบีเรียนเตอร์กิกเหนือ ไซบีเรียนเตอร์กิก   0 2
trk-ogr โอคูร์ เตอร์กิก   0 2
trk-ogz โอคุซ เตอร์กิก   0 8
trk-sib ไซบีเรียนเตอร์กิก เตอร์กิก เตอร์กิกเหนือ, Northern Turkic 2 0
trk-ssb ไซบีเรียนเตอร์กิกใต้ ไซบีเรียนเตอร์กิก   0 9
tup-gua ตูปี-กัวรานี ตูเปียน   0 51
tuw-ewe Ewenic Tungusic   0 6
tuw-jrc จูร์เชนิก Tungusic   0 6
tuw-nan Nanaic Tungusic   0 3
tuw-udg Udegheic Tungusic   0 2
urj-fin ฟินนิก ยูราลิก   0 15
urj-mdv Mordvinic ยูราลิก   0 3
urj-prm เปอร์มิก ยูราลิก   0 6
urj-ugr ยูกริก ยูราลิก   2 3
xgn-cen มองโกลิกตอนกลาง มองโกลิก   0 6
xgn-shr Shirongolic มองโกลิกใต้   1 3
xgn-sou มองโกลิกใต้ มองโกลิก   1 1
xme-ttc Tatic Median   0 18
xsc-sak Sakan Saka-Wakhi   0 3
xsc-skw Saka-Wakhi Scythian   1 2
zhx-com หมิ่นชายฝั่ง หมิ่น   1 3
zhx-inm Inland Min หมิ่น   0 2
zhx-man แมนดารินิก ซินิติก   0 3
zhx-min หมิ่น ซินิติก   2 1
zhx-nan หมิ่นใต้ หมิ่นชายฝั่ง   0 4
zhx-pin Pinghua ซินิติก   0 2
zhx-yue Yue ซินิติก   0 2
zlw-lch เลคิติก สลาวิกตะวันตก   1 5
zlw-pom Pomeranian เลคิติก   0 2

รหัสพิเศษ

แก้ไข

รหัสเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มภาษา แต่สามารถนำมาใช้ได้ในบางกรณี

รหัส ชื่อบัญญัติ กลุ่มภาษาแม่ ชื่ออื่น จำนวนกลุ่มภาษาย่อย จำนวนภาษา
art ประดิษฐ์ ไม่ใช่กลุ่มภาษา   0 34
crp ครีโอล-พิดจิน ไม่ใช่กลุ่มภาษา   0 115
paa ปาปวน ไม่ใช่กลุ่มภาษา   0 71
qfa-iso โดดเดี่ยว ไม่ใช่กลุ่มภาษา   0 59
qfa-mix ผสม ไม่ใช่กลุ่มภาษา   0 11
qfa-not ไม่ใช่กลุ่มภาษา ไม่ใช่กลุ่มภาษา   7 2
sgn มือ ไม่ใช่กลุ่มภาษา   3 135