หมวดหมู่:กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

ภาษาแบ่งตามตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา » อินโด-ยูโรเปียน » เจอร์แมนิก » เจอร์แมนิกตะวันตก

All wikimedia projects
บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโครงการของวิกิมีเดียอื่น ๆ สามารถพบได้ที่: วิกิมีเดียคอมมอนส์ หมวดหมู่ กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก

นี่คือหมวดหมู่หลักสำหรับ กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกตะวันตก.

ข้อมูลเกี่ยวกับเจอร์แมนิกตะวันตก:

Edit family data
ชื่อบัญญัติเจอร์แมนิกตะวันตก
รหัสตระกูล/กลุ่มภาษาgmw
บรรพบุรุษสามัญเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ตระกูล/กลุ่มภาษาแม่ เจอร์แมนิก