หมวดหมู่:กลุ่มภาษาคาร์ทเวเลียน

Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this category has errors.
Based on the parameters given to the {{famcatboiler}} template, this category should be called หมวดหมู่:ตระกูลภาษาคาร์ทเวเลียน.

ภาษาแบ่งตามตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา » คาร์ทเวเลียน

All wikimedia projects
บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโครงการของวิกิมีเดียอื่น ๆ สามารถพบได้ที่: วิกิมีเดียคอมมอนส์ หมวดหมู่ กลุ่มภาษาคาร์ทเวเลียน

นี่คือหมวดหมู่หลักสำหรับ ตระกูลภาษาคาร์ทเวเลียน.

ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์ทเวเลียน:

Edit family data
ชื่อบัญญัติคาร์ทเวเลียน
รหัสตระกูล/กลุ่มภาษาccs
บรรพบุรุษสามัญคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
ตระกูล/กลุ่มภาษาแม่ ยังไม่ระบุ

ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด