หมวดหมู่:ภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม

ภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
ภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
คาร์ทเวเลียนดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคาร์ทเวเลียนดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Kartvelian
รหัสภาษาccs-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาคาร์ทเวเลียน
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ2608203

คาร์ทเวเลียนดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in คาร์ทเวเลียนดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้