หมวดหมู่:กลุ่มภาษาไซบีเรียนเตอร์กิก

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ภาษาแบ่งตามกลุ่มภาษา » เตอร์กิก » ไซบีเรียนเตอร์กิก

This is the main category of the กลุ่มภาษาไซบีเรียนเตอร์กิก.

Information about ไซบีเรียนเตอร์กิก:

แก้ไขข้อมูลกลุ่มภาษา
ชื่อบัญญัติไซบีเรียนเตอร์กิก
ชื่ออื่น
  • เตอร์กิกเหนือ
  • Northern Turkic
ชื่อพ้อง
  • เตอร์กิกตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Siberian Turkic
  • Northeastern Turkic
รหัสกลุ่มภาษาtrk-sib
บรรพบุรุษร่วมไม่มี
กลุ่มภาษาแม่


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่