attemp

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

ความหมาย แก้ไข

พยายาม

ประเภท แก้ไข

คำกริยา

ออกเสียง แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนการออกเสียง)

รากศัพท์ แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนรากศัพท์)