abundant

ภาษาอังกฤษแก้ไข

ความหมายแก้ไข

อย่างมาก

ประเภทแก้ไข

คำวิเศษณ์

ออกเสียงแก้ไข

อะ-บัน-ดัน ท

รากศัพท์แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนรากศัพท์)