asset

ภาษาอังกฤษแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ทรัพย์สิน

ประเภทแก้ไข

คำนาม

ออกเสียงแก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนการออกเสียง)

รากศัพท์แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนรากศัพท์)