asset

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

ความหมาย แก้ไข

ทรัพย์สิน

ประเภท แก้ไข

คำนาม

ออกเสียง แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนการออกเสียง)

รากศัพท์ แก้ไข

(กรุณาช่วยเขียนรากศัพท์)