วิกิพจนานุกรม:รายชื่ออักษร

อักษรทั้งหมดแก้ไข

รหัส ชื่ออักษร ชื่ออื่น ตรวจอัตโนมัติ? ภาษา
None ไม่ระบุ   2595
Adlm Adlam   ใช่ 1
Afak Afaka   1
Aghb Caucasian Albanian   ใช่ 1
Ahom อาหม   ใช่ 1
Arab อาหรับ   ใช่ 105
fa-Arab อาหรับ เปอร์โซ-อาหรับ, Perso-Arabic ใช่ 28
kk-Arab อาหรับ   ใช่ 1
ks-Arab อาหรับ   ใช่ 2
ku-Arab อาหรับ   ใช่ 4
ms-Arab อาหรับ   ใช่ 2
mzn-Arab อาหรับ   ใช่ 1
ota-Arab อาหรับ   ใช่ 2
pa-Arab อาหรับ ชาห์มุขี, Shahmukhi ใช่ 4
ps-Arab อาหรับ   ใช่ 2
sd-Arab อาหรับ   ใช่ 2
tt-Arab อาหรับ   ใช่ 1
ug-Arab อาหรับ   ใช่ 2
ur-Arab อาหรับ   ใช่ 6
Armi แอราเมอิกจักรวรรดิ   ใช่ 3
Armn อาร์มีเนีย   ใช่ 9
Avst อเวสตะ   ใช่ 1
pal-Avst Pazend   ใช่ 1
Bali บาหลี   ใช่ 2
Bamu บามุม   ใช่ 1
Bass บัสซา   ใช่ 1
Batk บาตัก   ใช่ 7
Beng เบงกอล   ใช่ 23
as-Beng เบงกอล เบงกาลี, บังลา, เบงกาลี-อัสสัม, อัสสัม, นาครีตะวันออก, Bengali, Bengali-Assamese, Assamese, Eastern Nagari ใช่ 11
Bhks ไภกษุกี   ใช่ 1
Bopo จู้อิน   ใช่ 1
Brah พราหมี   ใช่ 15
Brai เบรลล์   ใช่ 16
Bugi บูกิส   ใช่ 2
Buhd บูฮิด   ใช่ 1
Cakm Chakma   ใช่ 2
Cans Canadian syllabics   ใช่ 15
Cari คาเรีย   ใช่ 1
Cham จาม   ใช่ 1
Cher เชโรกี   ใช่ 1
Chrs Chorasmian   ใช่ 1
Copt คอปติก   ใช่ 2
Cpmn Cypro-Minoan   ใช่ 0
Cprt ไซปรัส   ใช่ 2
Cyrl ซีริลลิก   ใช่ 134
Cyrs ซีริลลิกเก่า   ใช่ 3
Deva เทวนาครี   ใช่ 129
Dogr Dogra   ใช่ 1
Dsrt Deseret   ใช่ 1
Dupl Duployan   ใช่ 1
Egyd Demotic   2
Egyh Hieratic   0
Egyp ไฮเออโรกลีฟอียิปต์   ใช่ 2
Elba เอลบาซาน   ใช่ 1
Ethi เอธิโอเปีย   ใช่ 26
Geok Khutsuri   ใช่ 1
Geor จอร์เจีย   ใช่ 10
Glag กลาโกลิติก   ใช่ 3
Gong Gunjala Gondi   ใช่ 1
Gonm Masaram Gondi   ใช่ 1
Goth กอทิก   ใช่ 1
Gran ครันถะ   ใช่ 1
Grek กรีก   ใช่ 18
Gujr คุชราต   ใช่ 11
Guru คุรมุขี   ใช่ 4
Hang ฮันกึล   ใช่ 1
Hani จีน   ใช่ 42
Hano ฮานูโนโอ   ใช่ 1
Hans จีนตัวย่อ   ใช่ 1
Hant จีนตัวเต็ม   ใช่ 1
Hatr Hatran   ใช่ 1
Hebr ฮีบรู   ใช่ 26
Hira ฮิระงะนะ   ใช่ 0
Hluw Anatolian Hieroglyphs   ใช่ 1
Hmng ม้ง   ใช่ 2
Hung ฮังการีเก่า   ใช่ 1
IPAchar สัทอักษรสากล   1
Ibrn ไอบีเรีย   1
Imag Image-rendered   0
Inds สินธุ   1
Ital อิตาลิกเก่า   ใช่ 16
Java ชวา   ใช่ 3
Jpan ญี่ปุ่น   ใช่ 13
Jurc จูร์เชน   0
Kali กะยา   ใช่ 2
Kana คะตะกะนะ   ใช่ 1
Khar ขโรษฐี   ใช่ 6
Khmr เขมร   ใช่ 10
Khoj Khojki   ใช่ 2
Kitl คีตันใหญ่   1
Kits คีตันเล็ก   ใช่ 1
Knda กันนาดา   ใช่ 13
Kore เกาหลี   ใช่ 4
Kthi ไกถี   ใช่ 5
Lana ไทธรรม   ใช่ 7
Laoo ลาว   ใช่ 7
Latf ฟรักทูร์ Fraktur, Blackletter ใช่ 1
Latinx ละติน   ใช่ 185
Latn ละติน   ใช่ 4802
pjt-Latn ละติน   ใช่ 1
Leke Leke   1
Lepc เลปชา   ใช่ 1
Limb ลิมบู   ใช่ 1
Lina ลิเนียร์เอ   ใช่ 1
Linb ลิเนียร์บี   ใช่ 1
Lisu ลีสู่   ใช่ 1
Lyci ลิเชีย   ใช่ 2
Lydi ลิเดีย   ใช่ 1
Mahj Mahajani   ใช่ 1
Maka Lontara   ใช่ 1
Mand มันดาอิก   ใช่ 3
Mani Manichaean   ใช่ 5
Marc Marchen   ใช่ 1
Maya มายา   ใช่ 1
Medf Medefaidrin   ใช่ 1
Mend Mende   ใช่ 1
Merc Meroitic cursive   ใช่ 1
Mero Meroitic hieroglyphic   ใช่ 2
Mlym มลยาฬัม   ใช่ 6
Modi Modi   ใช่ 2
Mong มองโกเลีย   ใช่ 10
Morse รหัสมอร์ส   0
Mroo Mro   ใช่ 1
Mtei มณีปุระ   ใช่ 2
Mult Multani   ใช่ 1
Mymr พม่า   ใช่ 24
Narb Old North Arabian   ใช่ 8
Nbat Nabataean   ใช่ 1
Newa Newa   ใช่ 6
Nkoo N'Ko   ใช่ 3
Nshu Nushu   ใช่ 2
Ogam Ogham   ใช่ 2
Olck Ol Chiki   ใช่ 1
Orkh Orkhon runes   ใช่ 2
Orya โอริยา   ใช่ 18
Osge Osage   ใช่ 1
Osma Osmanya   ใช่ 1
Ougr อุยกูร์เก่า   ใช่ 0
Palm Palmyrene   ใช่ 1
Pauc Pau Cin Hau   ใช่ 1
Perm Old Permic   ใช่ 1
Phag Phags-pa   ใช่ 1
Phli Inscriptional Pahlavi   ใช่ 1
Phlp Psalter Pahlavi   ใช่ 1
Phlv Book Pahlavi   3
Phnx ฟินิเชีย   ใช่ 7
Plrd Pollard   ใช่ 4
Prti Inscriptional Parthian   ใช่ 1
Rjng Rejang   ใช่ 1
Rohg ฮานิฟ   ใช่ 1
Ruminumerals Rumi numerals   ใช่ 1
Runr รูน   ใช่ 5
Samr Samaritan   ใช่ 3
Sarb Old South Arabian   ใช่ 7
Saur Saurashtra   ใช่ 2
Semap สัญญาณธง   0
Sgnw SignWriting   ใช่ 7
Shaw Shavian   ใช่ 1
Shrd ศารทา   ใช่ 3
Sidd Siddham   ใช่ 2
Sind Khudawadi   ใช่ 2
Sinh สิงหล   ใช่ 3
Sogd Sogdian   ใช่ 2
Sogo Old Sogdian   ใช่ 1
Sora Sorang Sompeng   ใช่ 1
Soyo Soyombo   ใช่ 1
Sund ซุนดา   ใช่ 1
Sylo Syloti Nagri   ใช่ 1
Syrc ซีรีแอก   ใช่ 8
Tagb ตักบันวา   ใช่ 2
Takr Takri   ใช่ 10
Tale ไทใต้คง   ใช่ 3
Talu ไทลื้อใหม่   ใช่ 1
Taml ทมิฬ   ใช่ 7
Tang ตันกัต   ใช่ 1
Tavt ไทเวียด   ใช่ 4
Telu เตลูกู   ใช่ 5
Teng เทงกวาร์   3
Tfng ทิฟินาค ลิบีโค-เบอร์เบอร์, เบอร์เบอร์, Tifinagh, Libyco-Berber, Berber ใช่ 12
Tglg ไบบายิน   ใช่ 2
Thaa ทานะ   ใช่ 1
Thai ไทย   ใช่ 27
Tibt ทิเบต   ใช่ 22
xzh-Tibt Zhang-Zhung   1
Tirh Tirhuta   ใช่ 2
Tnsa Tangsa   ใช่ 0
Toto Toto   ใช่ 0
Ugar Ugaritic   ใช่ 2
Vaii ไว   ใช่ 1
Vith Vithkuqi   ใช่ 0
Wara Varang Kshiti   ใช่ 1
Xpeo เปอร์เซียเก่า   ใช่ 1
Xsux คูนิฟอร์ม   ใช่ 12
Yiii อี๋   ใช่ 3
Zanb Zanabazar Square   ใช่ 1
Zmth mathematical notation   ใช่ 1
Zsym สัญลักษณ์   ใช่ 1
Zyyy ยังไม่กำหนด   ใช่ 1
Zzzz ยังไม่มีรหัส   0
musical สัญกรณ์ดนตรี   ใช่ 1
polytonic กรีก   ใช่ 4