วิกิพจนานุกรม:รายชื่ออักษร

อักษรทั้งหมดแก้ไข

รหัส ชื่ออักษร ชื่ออื่น ตรวจอัตโนมัติ? ภาษา
None ไม่ระบุ   8167
Adlm Adlam   ใช่ 0
Afak Afaka   0
Aghb Caucasian Albanian   ใช่ 0
Ahom อาหม   ใช่ 0
Arab อาหรับ   ใช่ 0
fa-Arab อาหรับ เปอร์โซ-อาหรับ, Perso-Arabic ใช่ 0
kk-Arab อาหรับ   ใช่ 0
ks-Arab อาหรับ   ใช่ 0
ku-Arab อาหรับ   ใช่ 0
ms-Arab อาหรับ   ใช่ 0
mzn-Arab อาหรับ   ใช่ 0
ota-Arab อาหรับ   ใช่ 0
pa-Arab อาหรับ ชาห์มุขี, Shahmukhi ใช่ 0
ps-Arab อาหรับ   ใช่ 0
sd-Arab อาหรับ   ใช่ 0
tt-Arab อาหรับ   ใช่ 0
ug-Arab อาหรับ   ใช่ 0
ur-Arab อาหรับ   ใช่ 0
xka-Arab อาหรับ   ใช่ 0
Armi แอราเมอิกจักรวรรดิ   ใช่ 0
Armn อาร์มีเนีย   ใช่ 0
Avst อเวสตะ   ใช่ 0
pal-Avst Pazend   ใช่ 0
Bali บาหลี   ใช่ 0
Bamu บามุม   ใช่ 0
Bass บัสซา   ใช่ 0
Batk บาตัก   ใช่ 0
Beng เบงกอล   ใช่ 0
as-Beng เบงกอล เบงกาลี, บังลา, เบงกาลี-อัสสัม, อัสสัม, นาครีตะวันออก, Bengali, Bengali-Assamese, Assamese, Eastern Nagari ใช่ 0
Bhks ไภกษุกี   ใช่ 0
Bopo จู้อิน   ใช่ 0
Brah พราหมี   ใช่ 0
Brai เบรลล์   ใช่ 0
Bugi บูกิส   ใช่ 0
Buhd บูฮิด   ใช่ 0
Cakm Chakma   ใช่ 0
Cans Canadian syllabics   ใช่ 0
Cari คาเรีย   ใช่ 0
Cham จาม   ใช่ 0
Cher เชโรกี   ใช่ 0
Chrs Chorasmian   ใช่ 0
Copt คอปติก   ใช่ 0
Cpmn Cypro-Minoan   ใช่ 0
Cprt ไซปรัส   ใช่ 0
Cyrl ซีริลลิก   ใช่ 0
Cyrs ซีริลลิกเก่า   ใช่ 0
Deva เทวนาครี   ใช่ 1
Diak Dhives Akuru   ใช่ 0
Dogr Dogra   ใช่ 0
Dsrt Deseret   ใช่ 0
Dupl Duployan   ใช่ 0
Egyd Demotic   0
Egyh Hieratic   0
Egyp ไฮเออโรกลีฟอียิปต์   ใช่ 0
Elba เอลบาซาน   ใช่ 0
Ethi เอธิโอเปีย   ใช่ 0
Geok Khutsuri   ใช่ 0
Geor จอร์เจีย   ใช่ 0
Glag กลาโกลิติก   ใช่ 0
Gong Gunjala Gondi   ใช่ 0
Gonm Masaram Gondi   ใช่ 0
Goth กอท   ใช่ 0
Gran ครันถะ   ใช่ 0
Grek กรีก   ใช่ 0
Gujr คุชราต   ใช่ 0
Guru คุรมุขี   ใช่ 0
Hang ฮันกึล   ใช่ 0
Hani จีน   ใช่ 0
Hano ฮานูโนโอ   ใช่ 0
Hans จีนตัวย่อ   ใช่ 0
Hant จีนตัวเต็ม   ใช่ 0
Hatr Hatran   ใช่ 0
Hebr ฮีบรู   ใช่ 0
Hira ฮิระงะนะ   ใช่ 0
Hluw Anatolian Hieroglyphs   ใช่ 0
Hmng ม้ง   ใช่ 0
Hung ฮังการีเก่า   ใช่ 0
IPAchar สัทอักษรสากล   0
Ibrn ไอบีเรีย   0
Imag Image-rendered   0
Inds สินธุ   0
Ital อิตาลิกเก่า   ใช่ 0
Java ชวา   ใช่ 0
Jpan ญี่ปุ่น   ใช่ 0
Jurc จูร์เชน   0
Kali กะยา   ใช่ 0
Kana คะตะกะนะ   ใช่ 0
Kawi Kawi   ใช่ 0
Khar ขโรษฐี   ใช่ 0
Khmr เขมร   ใช่ 0
Khoj Khojki   ใช่ 0
Kitl คีตันใหญ่   0
Kits คีตันเล็ก   ใช่ 0
Knda กันนาดา   ใช่ 0
Kore เกาหลี   ใช่ 0
Kthi ไกถี   ใช่ 0
Lana ไทธรรม   ใช่ 0
Laoo ลาว   ใช่ 0
Latf ฟรักทูร์ Fraktur, Blackletter ใช่ 0
Latinx ละติน   ใช่ 0
Latn ละติน   ใช่ 0
pjt-Latn ละติน   ใช่ 0
Leke Leke   0
Lepc เลปชา   ใช่ 0
Limb ลิมบู   ใช่ 0
Lina ลิเนียร์เอ   ใช่ 0
Linb ลิเนียร์บี   ใช่ 0
Lisu ลีสู่   ใช่ 0
Lyci ลิเชีย   ใช่ 0
Lydi ลิเดีย   ใช่ 0
Mahj Mahajani   ใช่ 0
Maka Lontara   ใช่ 0
Mand มันดาอิก   ใช่ 0
Mani Manichaean   ใช่ 0
Marc Marchen   ใช่ 0
Maya มายา   ใช่ 0
Medf Medefaidrin   ใช่ 0
Mend Mende   ใช่ 0
Merc Meroitic cursive   ใช่ 0
Mero Meroitic hieroglyphic   ใช่ 0
Mlym มลยาฬัม   ใช่ 0
Modi Modi   ใช่ 0
Mong มองโกเลีย   ใช่ 0
Morse รหัสมอร์ส   0
Mroo Mro   ใช่ 0
Mtei มณีปุระ   ใช่ 0
Mult Multani   ใช่ 0
Mymr พม่า   ใช่ 0
Nagm Nag Mundari   ใช่ 0
Nand Nandinagari   ใช่ 0
Narb Old North Arabian   ใช่ 0
Nbat Nabataean   ใช่ 0
Newa Newa   ใช่ 0
Nkoo N'Ko   ใช่ 0
Nshu Nushu   ใช่ 0
Ogam Ogham   ใช่ 0
Olck Ol Chiki   ใช่ 0
Orkh Orkhon runes   ใช่ 0
Orya โอริยา   ใช่ 0
Osge Osage   ใช่ 0
Osma Osmanya   ใช่ 0
Ougr อุยกูร์เก่า   ใช่ 0
Palm Palmyrene   ใช่ 0
Pauc Pau Cin Hau   ใช่ 0
Perm Old Permic   ใช่ 0
Phag Phags-pa   ใช่ 0
Phli Inscriptional Pahlavi   ใช่ 0
Phlp Psalter Pahlavi   ใช่ 0
Phlv Book Pahlavi   0
Phnx ฟินิเชีย   ใช่ 0
Plrd Pollard   ใช่ 0
Prti Inscriptional Parthian   ใช่ 0
Rjng Rejang   ใช่ 0
Rohg ฮานิฟ   ใช่ 0
Ruminumerals Rumi numerals   ใช่ 0
Runr รูน   ใช่ 0
Samr Samaritan   ใช่ 0
Sarb Old South Arabian   ใช่ 0
Saur Saurashtra   ใช่ 0
Semap สัญญาณธง   0
Sgnw SignWriting   ใช่ 0
Shaw Shavian   ใช่ 0
Shrd ศารทา   ใช่ 0
Sidd Siddham   ใช่ 0
Sind Khudawadi   ใช่ 0
Sinh สิงหล   ใช่ 0
Sogd Sogdian   ใช่ 0
Sogo Old Sogdian   ใช่ 0
Sora Sorang Sompeng   ใช่ 0
Soyo Soyombo   ใช่ 0
Sund ซุนดา   ใช่ 0
Sylo Syloti Nagri   ใช่ 0
Syrc ซีรีแอก   ใช่ 0
Tagb ตักบันวา   ใช่ 0
Takr Takri   ใช่ 0
Tale ไทใต้คง   ใช่ 0
Talu ไทลื้อใหม่   ใช่ 0
Taml ทมิฬ   ใช่ 0
Tang ตังกุต   ใช่ 0
Tavt ไทเวียด   ใช่ 0
Telu เตลูกู   ใช่ 0
Teng เทงกวาร์   0
Tfng ทิฟินาค ลิบีโค-เบอร์เบอร์, เบอร์เบอร์, Tifinagh, Libyco-Berber, Berber ใช่ 0
Tglg ไบบายิน   ใช่ 0
Thaa ทานะ   ใช่ 0
Thai ไทย   ใช่ 0
Tibt ทิเบต   ใช่ 1
xzh-Tibt Zhang-Zhung   0
Tirh Tirhuta   ใช่ 0
Tnsa Tangsa   ใช่ 0
Toto Toto   ใช่ 0
Ugar ยูการิต   ใช่ 0
Vaii ไว   ใช่ 0
Vith Vithkuqi   ใช่ 0
Wara Varang Kshiti   ใช่ 0
Xpeo เปอร์เซียเก่า   ใช่ 0
Xsux คูนิฟอร์ม   ใช่ 0
Yiii อี๋   ใช่ 0
Zanb Zanabazar Square   ใช่ 0
Zmth mathematical notation   ใช่ 0
Zsym สัญลักษณ์   ใช่ 0
Zyyy ยังไม่กำหนด   ใช่ 0
Zzzz ยังไม่มีรหัส   0
musical สัญกรณ์ดนตรี   ใช่ 0
polytonic กรีก   ใช่ 0