หมวดหมู่:อักษรเขมร

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรเขมร

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรเขมร

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเขมรอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรเขมร

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรเขมรแทนด้วยรหัส Khmr

อักษรเขมรเป็นอักษรสระประกอบ


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่