หมวดหมู่:อักษรไซปรัส

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรไซปรัส

อักษรไซปรัส
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับอักษรไซปรัส
อักษรไซปรัส
Considerations
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอักษรไซปรัส
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับอักษรไซปรัส
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรไซปรัส
ภาคผนวก:อักษรไซปรัส
รหัส
รหัสอักษรไซปรัส
Cprt

ศัพท์ทั้งหมดที่เป็นอักษรไซปรัสควรอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรชนิดนี้อาจดูเพิ่มได้จาก ภาคผนวก:อักษรไซปรัส

ในวิกิพจนานุกรมหลาย ๆ แห่ง อักษรไซปรัสเขียนแทนด้วยรหัส Cprt

อักษรไซปรัสเป็นอักษรพยางค์ (syllabary) อักขระต่าง ๆ ของ Cprt พบได้ในบล็อกยูนิโคด Cypriot Syllabary (U+10800–U+1083F)

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้