หมวดหมู่:อักษรเบงกอล

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรเบงกอล

อักษรเบงกอล
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับอักษรเบงกอล
อักษรเบงกอล
Considerations
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอักษรเบงกอล
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับอักษรเบงกอล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรเบงกอล
ภาคผนวก:อักษรเบงกอล
รหัส
รหัสอักษรเบงกอล
Beng

ศัพท์ทั้งหมดที่เป็นอักษรเบงกอลควรอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรชนิดนี้อาจดูเพิ่มได้จาก ภาคผนวก:อักษรเบงกอล

ในวิกิพจนานุกรมหลาย ๆ แห่ง อักษรเบงกอลเขียนแทนด้วยรหัส Beng

อักษรเบงกอลเป็นอักษรสระประกอบ (abugida)

บล็อกยูนิโคดสำหรับอักขระในอักษรเหล่านี้
บล็อกต่าง ๆ ที่มี Beng
บล็อกต่าง ๆ ที่มี as-Beng

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่