หมวดหมู่:อักษรรูน

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรรูน

อักษรรูน
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับอักษรรูน
อักษรรูน
Considerations
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอักษรรูน
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับอักษรรูน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรรูน
ภาคผนวก:อักษรรูน
รหัส
รหัสอักษรรูน
Runr

ศัพท์ทั้งหมดที่เป็นอักษรรูนควรอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรชนิดนี้อาจดูเพิ่มได้จาก ภาคผนวก:อักษรรูน

ในวิกิพจนานุกรมหลาย ๆ แห่ง อักษรรูนเขียนแทนด้วยรหัส Runr

อักษรรูนเป็นอักษรสระ-พยัญชนะ (alphabet) อักขระต่าง ๆ ของ Runr พบได้ในบล็อกยูนิโคด Runic (U+16A0–U+16FF)

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้