ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กา-ระ-เกด

คำนามแก้ไข

การะเกด

  1. ชื่อต้นไม้ขนาดย่อม ต้นเตี้ย ดอกสีเหลืองกลิ่นหอม