ดูเพิ่ม: ruá และ rùa

ภาษากาโร

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

รากศัพท์ 1

แก้ไข

สืบทอดจากภาษาโบโด-กาโรดั้งเดิม *ru¹-a

คำนาม

แก้ไข

rua

  1. ขวาน

รากศัพท์ 2

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

rua

  1. เทช้าและระมัดระวัง
  2. รื้อ, แยกส่วน

รากศัพท์ 3

แก้ไข

รูปแบบอื่น

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

rua

  1. กล้าข้าวหลังจากย้ายออกมาจากแปลงเพาะหรือดำแล้ว

รากศัพท์ 4

แก้ไข

รูปแบบอื่น

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

rua

  1. ผสมพันธุ์ (ใช้กับสัตว์)

รากศัพท์ 5

แก้ไข

รูปแบบอื่น

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

rua

  1. เต้น

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

rua (rua5rua0, จู้อิน ˙ㄖㄨㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ruá.

ภาษาฟีจี

แก้ไข

rua

  1. สอง

ภาษามาวรี

แก้ไข

rua

  1. สอง