ภาษากาโร แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

สืบทอดจากภาษาโบโด-กาโรดั้งเดิม *ru¹-a

คำนาม แก้ไข

rua

  1. ขวาน

รากศัพท์ 2 แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

rua

  1. เทช้าและระมัดระวัง
  2. รื้อ, แยกส่วน

รากศัพท์ 3 แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

คำนาม แก้ไข

rua

  1. กล้าข้าวหลังจากย้ายออกมาจากแปลงเพาะหรือดำแล้ว

รากศัพท์ 4 แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

rua

  1. ผสมพันธุ์ (ใช้กับสัตว์)

รากศัพท์ 5 แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

rua

  1. เต้น

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

rua (rua5rua0, จู้อิน ˙ㄖㄨㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ruá.

ภาษาฟีจี แก้ไข

เลข แก้ไข

rua

  1. สอง

ภาษามาวรี แก้ไข

เลข แก้ไข

rua

  1. สอง