ภาษากาโรแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากภาษาโบโด-กาโรดั้งเดิม *ru¹-a

คำนามแก้ไข

rua

  1. ขวาน

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำกริยาแก้ไข

rua

  1. เทช้าและระมัดระวัง
  2. รื้อ, แยกส่วน

รากศัพท์ 3แก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

rua

  1. กล้าข้าวหลังจากย้ายออกมาจากแปลงเพาะหรือดำแล้ว

รากศัพท์ 4แก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

rua

  1. ผสมพันธุ์ (ใช้กับสัตว์)

รากศัพท์ 5แก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

rua

  1. เต้น

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rua (จู้อิน ˙ㄖㄨㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ruá.

ภาษาฟิจิแก้ไข

เลขแก้ไข

rua

  1. สอง

ภาษามาวรีแก้ไข

เลขแก้ไข

rua

  1. สอง