น้ำท่วมหลังเป็ด

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

น้ำท่วมหลังเป็ด

  1. เวลาที่ไม่มีวันจะมาถึง
    คงต้องรอให้น้ำท่วมหลังเป็ดเสียก่อนเขาถึงจะกลับใจเป็นคนดี