ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 3 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

, , , , , , , , 𠀃, 𠀄, 𠀅, 𠀆, 𪛚, 𪜀, 𪜁, 𫝀, 𬺱, 𬺲, 𬺳, 𬺴, 𰀁, 𰀂, 𰀃, 𰀄,

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

, , , , 𫡃, 𫡄, 𰀠

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

, , 𠁼, 𠁽, 𬻺

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

, , , , , 𠂋, 𠂌, 𠂍, 𠂎, 𫝄, 𫡏, 𬼃,

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, , , , , , 𠃒, 𠃓, 𠃔, 𬼖, 𰀰, 𬼗

รากอักษรจีน 亅แก้ไข

, 𠄑, 𬼶, 𬼷, 𬼸

รากอักษรจีน 二แก้ไข

, , , 𬼽

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , , 亿, 𠆣, 𠆤, 𠆥, 𫢅

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

รากอักษรจีน 入แก้ไข

, 𠓛

รากอักษรจีน 八แก้ไข

𠔀

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

𠔼, 𰃦

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

𠖬, 𫤾

รากอักษรจีน 几แก้ไข

, , , 𪛝

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

𠙵

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , 𠚤

รากอักษรจีน 力แก้ไข

, 𠠲, 𫦤

รากอักษรจีน 勹แก้ไข

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

𪟨

รากอักษรจีน 十แก้ไข

,

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

𠧒

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

, , , , 𭅲

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

𠫓, 𠫔, 𠫕, 𠫖

รากอักษรจีน 又แก้ไข

, 𭆥,

รากอักษรจีน 口แก้ไข

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

รากอักษรจีน 土แก้ไข

รากอักษรจีน 士แก้ไข

รากอักษรจีน 夂แก้ไข

, 𡕒

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

รากอักษรจีน 大แก้ไข

,

รากอักษรจีน 女แก้ไข

รากอักษรจีน 子แก้ไข

, , , , 𡤼

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

รากอักษรจีน 小แก้ไข

, 𡭔, 𭕄

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

, 𡯁, 𡯂

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

, 𡰣

รากอักษรจีน 屮แก้ไข

, , 𡳾

รากอักษรจีน 山แก้ไข

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

, , 𡿦, 𡿨, 𫶧

รากอักษรจีน 工แก้ไข

, 𪛜

รากอักษรจีน 己แก้ไข

, ,

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

รากอักษรจีน 干แก้ไข

รากอักษรจีน 幺แก้ไข

,

รากอักษรจีน 广แก้ไข

广

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

, 𢌬

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

, 𢍺

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

, 𢎗, 𢎘

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

,

รากอักษรจีน 彡แก้ไข

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, 𢖩

รากอักษรจีน 手แก้ไข

, , , 𭠍

รากอักษรจีน 方แก้ไข

𭤧

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, 𣱱, 𰛅

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, 𠔇

รากอักษรจีน 门แก้ไข

รากอักษรจีน 飞แก้ไข

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

รากอักษรจีน 马แก้ไข