ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ชั่ว - ช่าง - ชี - ดี - ช่าง - สง

คำวิเศษณ์แก้ไข

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

[1] (สำนวน) ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระ