ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ราว
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงraao
ราชบัณฑิตยสภาrao
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/raːw˧/()

รากศัพท์ 1แก้ไข

คำนามแก้ไข

ราว

 1. แถว, แนว
 2. เครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับเกาะหรือขึ้นลง
 3. ไม้ โลหะ เชือกหรือลวด ที่ขึงสำหรับพาดหรือตากผ้า หรือขึงสิ่งอื่น ๆ
 4. ไม้หรือโลหะ สำหรับพาดปักวางสิ่งต่าง ๆ
คำผสมแก้ไข
 1. ราวป่า
 2. ราวบันได, ราวสะพาน
 3. ราวผ้า, ราวตากผ้า, ราวมุ้ง, ราวม่าน
 4. ราวพระแสง, ราวเทียน


รากศัพท์ 2แก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำวิเศษณ์แก้ไข

ราว

 1. สิ่งต่าง ๆ ที่ห้อยเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวไปตามราว
 2. ในระดับใกล้เคียง, ประมาณ
ตัวอย่างแก้ไข
 1. ตอนนี้เวลาราว ๆ เที่ยง พวกเราไปกินข้าวได้แล้ว
คำผสมแก้ไข
 1. เบ็ดราว, ธงราว, ไฟราว
 2. ราวบันได, ราวสะพาน