ภาษาฟินแลนด์ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ruokalaji

  1. จาน (ใช้เรียกอาหาร)

การผันรูป แก้ไข

การผันรูปของ ruokalaji (Kotus type 5/risti, no gradation)
nominative ruokalaji ruokalajit
genitive ruokalajin ruokalajien
partitive ruokalajia ruokalajeja
illative ruokalajiin ruokalajeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ruokalaji ruokalajit
accusative nom. ruokalaji ruokalajit
gen. ruokalajin
genitive ruokalajin ruokalajien
partitive ruokalajia ruokalajeja
inessive ruokalajissa ruokalajeissa
elative ruokalajista ruokalajeista
illative ruokalajiin ruokalajeihin
adessive ruokalajilla ruokalajeilla
ablative ruokalajilta ruokalajeilta
allative ruokalajille ruokalajeille
essive ruokalajina ruokalajeina
translative ruokalajiksi ruokalajeiksi
abessive ruokalajitta ruokalajeitta
instructive ruokalajein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ ruokalaji (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ruokalajini ruokalajini
accusative nom. ruokalajini ruokalajini
gen. ruokalajini
genitive ruokalajini ruokalajieni
partitive ruokalajiani ruokalajejani
inessive ruokalajissani ruokalajeissani
elative ruokalajistani ruokalajeistani
illative ruokalajiini ruokalajeihini
adessive ruokalajillani ruokalajeillani
ablative ruokalajiltani ruokalajeiltani
allative ruokalajilleni ruokalajeilleni
essive ruokalajinani ruokalajeinani
translative ruokalajikseni ruokalajeikseni
abessive ruokalajittani ruokalajeittani
instructive
comitative ruokalajeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ruokalajisi ruokalajisi
accusative nom. ruokalajisi ruokalajisi
gen. ruokalajisi
genitive ruokalajisi ruokalajiesi
partitive ruokalajiasi ruokalajejasi
inessive ruokalajissasi ruokalajeissasi
elative ruokalajistasi ruokalajeistasi
illative ruokalajiisi ruokalajeihisi
adessive ruokalajillasi ruokalajeillasi
ablative ruokalajiltasi ruokalajeiltasi
allative ruokalajillesi ruokalajeillesi
essive ruokalajinasi ruokalajeinasi
translative ruokalajiksesi ruokalajeiksesi
abessive ruokalajittasi ruokalajeittasi
instructive
comitative ruokalajeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ruokalajimme ruokalajimme
accusative nom. ruokalajimme ruokalajimme
gen. ruokalajimme
genitive ruokalajimme ruokalajiemme
partitive ruokalajiamme ruokalajejamme
inessive ruokalajissamme ruokalajeissamme
elative ruokalajistamme ruokalajeistamme
illative ruokalajiimme ruokalajeihimme
adessive ruokalajillamme ruokalajeillamme
ablative ruokalajiltamme ruokalajeiltamme
allative ruokalajillemme ruokalajeillemme
essive ruokalajinamme ruokalajeinamme
translative ruokalajiksemme ruokalajeiksemme
abessive ruokalajittamme ruokalajeittamme
instructive
comitative ruokalajeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ruokalajinne ruokalajinne
accusative nom. ruokalajinne ruokalajinne
gen. ruokalajinne
genitive ruokalajinne ruokalajienne
partitive ruokalajianne ruokalajejanne
inessive ruokalajissanne ruokalajeissanne
elative ruokalajistanne ruokalajeistanne
illative ruokalajiinne ruokalajeihinne
adessive ruokalajillanne ruokalajeillanne
ablative ruokalajiltanne ruokalajeiltanne
allative ruokalajillenne ruokalajeillenne
essive ruokalajinanne ruokalajeinanne
translative ruokalajiksenne ruokalajeiksenne
abessive ruokalajittanne ruokalajeittanne
instructive
comitative ruokalajeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative ruokalajinsa ruokalajinsa
accusative nom. ruokalajinsa ruokalajinsa
gen. ruokalajinsa
genitive ruokalajinsa ruokalajiensa
partitive ruokalajiaan
ruokalajiansa
ruokalajejaan
ruokalajejansa
inessive ruokalajissaan
ruokalajissansa
ruokalajeissaan
ruokalajeissansa
elative ruokalajistaan
ruokalajistansa
ruokalajeistaan
ruokalajeistansa
illative ruokalajiinsa ruokalajeihinsa
adessive ruokalajillaan
ruokalajillansa
ruokalajeillaan
ruokalajeillansa
ablative ruokalajiltaan
ruokalajiltansa
ruokalajeiltaan
ruokalajeiltansa
allative ruokalajilleen
ruokalajillensa
ruokalajeilleen
ruokalajeillensa
essive ruokalajinaan
ruokalajinansa
ruokalajeinaan
ruokalajeinansa
translative ruokalajikseen
ruokalajiksensa
ruokalajeikseen
ruokalajeiksensa
abessive ruokalajittaan
ruokalajittansa
ruokalajeittaan
ruokalajeittansa
instructive
comitative ruokalajeineen
ruokalajeinensa