ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajeissa

  1. inessive พหูพจน์ของ ruokalaji