ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajien

  1. สัมพันธการก พหูพจน์ของ ruokalaji