ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajein

  1. กรณการก พหูพจน์ของ ruokalaji