ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajeihin

  1. illative พหูพจน์ของ ruokalaji