ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajia

  1. partitive เอกพจน์ของ ruokalaji