ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajiksi

  1. translative เอกพจน์ของ ruokalaji