ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajille

  1. allative เอกพจน์ของ ruokalaji