ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajit

  1. กรรตุการก พหูพจน์ของ ruokalaji