ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ruokalajitta

  1. abessive เอกพจน์ของ ruokalaji