ภาษาจีน แก้ไข

 
up; on; on top
up; on; on top; upon; first; previous or last; upper; higher; above; previous; to climb; to go into; to go up
 
team; class; rank
team; class; rank; squad; a work shift; a measure word; surname
ตัวเต็ม (上班)
ตัวย่อ #(上班)

การออกเสียง แก้ไข


หมายเหตุ:
  • ziên6 bang1 - Chaozhou;
  • zion6 bang1 - Jieyang.

คำกริยา แก้ไข

上班

  1. (ไป) ทำงาน; เข้างาน; เริ่มงาน; เริ่มกะ
    每天公共汽車上班 [MSC, trad. and simp.]
    Wǒ měitiān zuò gōnggòngqìchē qù shàngbān. [Pinyin]
    ฉันนั่งรถโดยสารสาธารณะไปทำงานทุกวัน

การใช้ แก้ไข

ภาษาจีนใช้ศัพท์ว่า "ทำงาน" หลายคำ คำที่ใช้กันทั่วไปและสามัญที่สุดคือ 工作 ส่วนคำว่า 上班 (shàngbān) ใช้กับงานเป็นกะ 辦公 ใช้กับงานสำนักงานหรือบริหาร และ 幹活 ใช้กับงานที่ใช้แรงเป็นหลัก

คำพ้องความ แก้ไข

คำตรงข้าม แก้ไข

คำประสม แก้ไข