ภาษาจีนแก้ไข

 
up; on; on top
up; on; on top; upon; first; previous or last; upper; higher; above; previous; to climb; to go into; to go up
 
team; class; rank
team; class; rank; squad; a work shift; a measure word; surname
ตัวเต็ม (上班)
ตัวย่อ #(上班)

การออกเสียงแก้ไข


หมายเหตุ:
 • ziên6 bang1 - Chaozhou;
 • zion6 bang1 - Jieyang.

คำกริยาแก้ไข

上班

 1. (ไป) ทำงาน; เข้างาน; เริ่มงาน; เริ่มกะ
  每天公共汽車上班 [MSC, ตัวเต็ม]
  每天公共汽车上班 [MSC, ตัวย่อ]
  Wǒ měitiān zuò gōnggòngqìchē qù shàngbān. [พินอิน]
  ฉันนั่งรถโดยสารสาธารณะไปทำงานทุกวัน

การใช้แก้ไข

ภาษาจีนใช้ศัพท์ว่า "ทำงาน" หลายคำ คำที่ใช้กันทั่วไปและสามัญที่สุดคือ 工作 ส่วนคำว่า 上班 (shàngbān) ใช้กับงานเป็นกะ 辦公办公 ใช้กับงานสำนักงานหรือบริหาร และ 幹活干活 ใช้กับงานที่ใช้แรงเป็นหลัก

คำพ้องความแก้ไข

คำตรงข้ามแก้ไข

คำประสมแก้ไข