ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 公共汽車
(ศัพท์นี้ 公共汽车 คือรูป ตัวย่อ ของ 公共汽車)
หมายเหตุ: