ภาษาจีนแก้ไข

each; every day; sky; heaven
ตัวย่อและตัวเต็ม
(每天)

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

每天

 1. ทุกวัน, ทุก ๆ วัน
  每天公共汽車上班 [MSC, ตัวเต็ม]
  每天公共汽车上班 [MSC, ตัวย่อ]
  měitiān zuò gōnggòngqìchē qù shàngbān. [พินอิน]
  ฉันนั่งรถโดยสารสาธารณะไปทำงานทุกวัน
  每天 [MSC, ตัวเต็ม and ตัวย่อ]
  Měitiān yī bēi jiǔ, huó dào jiǔ shí jiǔ. [พินอิน]
  เหล้าหนึ่งแก้วทุกวัน อยู่ยืนถึง 99 ปี (โคลงสัมผัสจีน)

คำพ้องความแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข