ภาษาไทย

แก้ไข

รากศัพท์

แก้ไข

ยืมมาจากภาษาบาลี ญตฺติ (การประกาศ)

การออกเสียง

แก้ไข
การแบ่งพยางค์ยัด-ติ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงyát-dtì
ราชบัณฑิตยสภาyat-ti
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/jat̚˦˥.tiʔ˨˩/(สัมผัส)

คำนาม

แก้ไข

ญัตติ

  1. (ศาสนาพุทธ) คำสวดประกาศเป็นภาษาบาลี เสนอให้ที่ประชุมสงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน
  2. (กฎหมาย) ข้อเสนอเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกิจการของสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ
  3. ข้อเสนอเพื่อลงมติ
    ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่
  4. หัวข้อโต้วาที
    โต้วาทีในญัตติว่า ขุนช้างดีกว่าขุนแผน

คำพ้องความ

แก้ไข