ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

would

 1. รูปอดีตของ will
  1. เคย; แสดงการกระทำในอดีตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติหรือซ้ำ ๆ
  2. เคยจะ; แสดงการกล่าวถึงอนาคตในอดีต (anterior future)
 2. กริยาแสดงทัศนะ (modal verb) รูปเงื่อนไข (subjunctive) ของ will
  1. อยาก; แสดงรูปอย่างอ่อนของประโยคเงื่อนไขหรือศักยภาพในกาลปัจจุบัน
   John said he would have fish for dinner.
   จอห์นได้บอกว่าเขาอยากกินปลาเป็นอาหารเย็น
  2. น่าจะ; แสดงการกระทำหรือสถานะที่เป็นเงื่อนไขของอีกสิ่ง; ใช้เป็นกริยาช่วยของทัศนะภาวะเงื่อนไขธรรมดา (simple conditional modality)
  3. ช่วย...ให้ได้ไหม; ใช้แสดงการขอร้องอย่างสุภาพเป็นเชิงการถาม
   Would you pass the salt, please?
   เธอช่วยส่งเกลือมาให้ฉันหน่อยได้ไหม

การใช้แก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

 • will - รูปปัจจุบันของ would
 • wouldn't - รูปปฏิเสธของ would
 • wouldst - รูปผันสรรพนามบุรุษที่สองเอกพจน์ของ would (โบราณ)
 • would like
 • would've