ภาษาอังกฤษแก้ไข

anterior (แอน-ที-เรีย-เออ ร)

คำคุณศัพท์แก้ไข

  1. ซึ่งอยู่ข้างหน้า
  2. ก่อน