ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

tomar

 1. เอาไป
 2. ยึด
 3. ควบคุมตัว
 4. ถือ
 5. ชนะ
 6. เลือก
 7. นำมา
 8. พาไป
 9. ทาน, ดื่ม
 10. เข้าใจ
 11. ใช้
 12. ยอมรับ
 13. เรียน
 14. เดินทางโดย
 15. ได้รับ
 16. วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ
 17. จดบันทึก
 18. ถ่ายหนัง
 19. ขึ้นรถ
 20. คัดลอก
 21. ต้องการ

การผันคำกริยาแก้ไข