ภาษาเยอรมันแก้ไข

ตัวเลขเยอรมัน 11 ตัวแรก: null - eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sieben - acht - neun - zehn - ...

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

neun

  1. เลขเก้า
  2. คำย่อของ neun Uhr (เก้านาฬิกา). หรือ einundzwanzig Uhr‎ (“ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา”)
  3. คำย่อของ neun Jahre alt (อายุเก้าปี).

คำเกี่ยวข้องแก้ไข