ภาษาเยอรมันแก้ไข

ตัวเลขเยอรมัน 11 ตัวแรก: null - eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sieben - acht - neun - zehn - ...

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

sieben

  1. เลขเจ็ด
  2. คำย่อของ sieben Uhr (เจ็ดนาฬิกา). หรือ neunzehn Uhr‎ (“สิบเก้านาฬิกา”)
  3. คำย่อของ sieben Jahre alt (อายุเจ็ดปี).

คำเกี่ยวข้องแก้ไข