ภาษาเยอรมันแก้ไข

ตัวเลขเยอรมัน 11 ตัวแรก: null - eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sieben - acht - neun - zehn - ...

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

acht

  1. เลขแปด
  2. คำย่อของ acht Uhr (แปดนาฬิกา). หรือ zwanzig Uhr‎ (“ยี่สิบนาฬิกา”)
  3. คำย่อของ acht Jahre alt (อายุแปดปี).

คำเกี่ยวข้องแก้ไข