ภาษาละตินแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

octō

  1. แปด