ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
80
 <  7 8 9  > 
    เชิงการนับ : eight
    เชิงอันดับที่ : eighth
    ตัวคูณ : octuple

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

eight

  1. แปด