ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
70
 <  6 7 8  > 
    เชิงการนับ : seven
    เชิงอันดับที่ : seventh
    ตัวคูณ : septuple

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

seven

  1. เจ็ด