ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
60
 <  5 6 7  > 
    เชิงการนับ : six
    เชิงอันดับที่ : sixth
    ตัวคูณ : sextuple

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

six

  1. หก